Prší mlynáři do břicha.
(friedlandské rčení – o silném dešti)

Poslední změny

1 1032 2063 3093 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4124