Mlynářský chasník je často bělejší než sám pan otec.
(německé přísloví)

Poslední změny

1 1393 2785 4177 5494 5495 5496 5497 5498 5499 5500 5569