Vysněné zrno nedává mouku.
(francké přísloví)

Poslední změny

1 897 898 899 900 901 902 903 925 1849 2773 3697