Mouka je mouka, řekla myš a ujedla z nejlepšího.
(německé pořekadlo)

Dolní mlýn

Dolní mlýn
81
Dolní Poustevna
407 82
Děčín
Dolní Poustevna
50° 58' 43.8'', 14° 17' 15.2''
Mlýniště bez mlýna
Bývalý vodní mlýn.
Luční potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Soupis poddaných rok 1750 – mlynář Zacharias Röttig, jeho manželka Sabina a děti Maria Anna, Johann Jacob a Zacharias. (MH)

V roce 1771 dostal mlýn čp. 81. Tehdy ho provozoval Gottfried Schicktanz (věk 31), který byl synem stejnojmenného mlynáře ze mlýna v obci Severní čp. 12. S ním zde žila manželka Maria Anna, rozená Hille (30) a děti Vinzenz (8), Maria Johanna (6), Theresia (3) a Gottfried (1). Soupis poddaných v roce 1789 uvádí Gottfrieda Schicktanze stále jako hospodáře, společně s ním však už pracoval jako mlynář i nejstarší syn Vinzenz. Jako samostatný mlynářský mistr je Vinzenz Schicktanz zmiňován následujícího roku v říjnu 1790 při narození syna Ambrose, kdy zde hospodařil s první manželkou Veronikou, rozenou Herzig. Soupis poddaných v roce 1803 uvádí na mlýně čp. 81 Vinzenze Schicktanze s jeho druhou manželkou Theresií, rozenou Dittrich.(HM) 

Vinzenz Schicktanz zemřel v lednu 1819 na srdeční kolaps. Mlýn nejdřív na několik roků převzal nejstarší syn Ambros, po něm kolem roku 1825 jeho mladší bratr Vinzenz. (MH)

První ženou Vinzenze Schicktanze mladšího se stala Maria Anna Richter, dcera majitele bělidla v obci Vilémov. V pozemkové knize z roku 1832 je tento pár uváděn v čp. 81 společně se synem Johannem (1825) a dcerou Marií Annou (1828). Po smrti Marie Anny v srpnu 1838 na souchotiny se Vinzenz podruhé oženil, a to s Helenou Heinze, dcerou sedlářského mistra z Dolní Poustevny. Z druhého manželství se narodily dvě dcery, Agnes (1841) a Helena (1844). (MH)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1869 mlýn vyhořel

Vinzenz Schicktanz provozoval mlýn i v 50. letech a na začátku 60. let 19. století. Pokračovatelkou rodinné tradice se měla stál jeho nejmladší dcera Helena se svým manželem. Helenin manžel Johann Hampel pocházel původně z tkalcovské rodiny, u Vinzenze Schicktanze se učil mlynářem. V zápise o narození syna Josefa v červenci 1866 je Johann Hampel uváděn už jako mládek. V lednu 1869 však mlýn vyhořel, při požáru zahynul starý mlynář Vinzenz Schicktanz a dvě další v mlýně bydlící osoby. V zápise o úmrtí je Vinzenz Schicktanz uváděn jako výměnkář, patrně tedy ještě stihl na krátkou dobu předat živnost Johannu Hamplovi. (MH)

Koncem 19. století fungovala obnovená budova čp. 81 jako byty zaměstnanců továrny, majitelem byl továrník Hesse ze Sebnitzu. (MH)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Röttig
 • Herzig
 • Hille
 • Schicktanz
 • Hampl

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2021
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      • rybník
      • odtokový kanál
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet, SOA Litoměřice
      NázevMatriky a další archiválie, obec Dolní Poustevna
      Místo vydáníStátní oblastní archiv v Litoměřicích
      Další upřesněníe-badatelna, digitalizované archiválie
      Odkazhttp://www.soalitomerice.cz/
      Datum citace internetového zdroje18.6.2021
      AutorInternet, SOA Litoměřice
      NázevMatriky a další archiválie, obec Dolní Poustevna
      Místo vydáníStátní oblastní archiv v Litoměřicích
      Další upřesněníe-badatelna, digitalizované archiválie
      Odkazhttp://www.soalitomerice.cz/
      Datum citace internetového zdroje18.6.2021

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - vodní dílo

      Ostatní

      Vytvořeno

      24.5.2021 21:59 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      cestovatelka 19.9.2021 15:21