Mlynář mu přešel přes vlasy.
(německé rčení)

Nový mlýn

Nový mlýn
108
66
Hracholusky
38301
Prachatice
Hracholusky u Prachatic
49° 3' 44.1'', 14° 4' 39.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn založen v 70. letech 19. stol. (1880 dokončen) jako příslušenství k 250 m jižněji položené selské usedlosti čp. 66 (která bývala v 16. stol. rovněž mlýnem a 2. pol. 18. stol. hamrem), ta pak nadále sloužila jako obytné a hospodářské příslušenství mlýna.
1,1 m sz od kaple v Hracholuskách
Zlatý potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1855-1905 Jan Pop (1832/1826?-1906), oo září 1857 Marie (1839/1835?- březen 1914), dc. Jiřího Petráška, chalupníka z Hracholusk čp. 82914

v 70. letech postavil u chalupy nový mlýn, pův. také čp. 66, pozd. nové číslo 108

19.5.1877 stárek zapálil Jana Popa (není ale známo, zda nový mlýn nebo starou chalupu), odsouzen na 12 let

1880 Jan Pop si stěžuje na opravy cesty kolem mlýna, úředně vyžádána dokumentace ke stavbě mlýna

mlýn již od počátku pronajat Josefu Petráškovi, který svůj mlýn prodal, žil zde s manž. Marií až do r. 1906

1903 mlýn čp. 108 - nájemce Jan Pop ml. s manž. Marií roz. Kollerovou z Drslavic

1905 zeť Matěj Rajmač (1868) z Ratiborovy Lhoty u Lhenic a Marie roz. Popová (1871), srpen 1906 sepsána postupní smlouva na usedlost čp. 66 mlýn s pozemky v ceně 11.300 K, přičemž dluhy a podíly sourozenců činily 9.300 K, na jejich vyrovnání musel Matěj Rajmač prodat svoji usedlost  v Ratiborově Lhotě čp. 8, pro Mariiny rodiče zajištěn výměnek.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 - Matěj Rajmač.

k mlýnu patřilo 7,5 ha pozemků

květen 1938 svatební a postupní smlouva pro syna Jakuba Rajmače (1910) a Anežku Váňovou, pomocnici v domácnosti ve vitějovicích čp. 65, původem z Bělče čp. 29 na usedlost čp. 66 a 108 a pozemky v celk. ceně 40.350 Kč, dluhy u různých finančních institucí činily 12.350 Kč. Rodičům zajištěn výměnek. Svatba se konala 22.11.1938 v Lomci.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Za války mlýn nuceně zastaven, po válce již povolení neuděleno

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

v 60. letech Rajmačovi vstoupili do JZD

v 70. letech mlýn čp. 108 prodán na rekreační chalupu

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Pop
 • Petrášek
 • Rajmač

Historie mlýna také obsahuje:

1855-1905 Jan Pop 

1880-1906 Josefu Petrášek (nájemce)

1903 Jan Pop ml. (nájemce)

1905-1938 Matěj Rajmač

1938- Jakub Rajmač

2013 Jan Rajmač

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  07 2022
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice bez obytné budovy
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   čp. 108 mlýn:
   hlavní vchod ve štítě domu, v dolní místnosti transmise a řemenice, kuchyně a šalanda
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    veškeré zařízení zlikvidováno v 70. letech 20. stol. při přestavbě mlýnice na obytné prostory
    Žádná položka není vyplněna
    1939:
    žitná stolice
    čtyřválcová pšeničná stolice
    loupačka
    šroťák
    1960:
    1 české složení
    1 válcová stolice
    příslušenství
    Zaniklý
    • výroba elektrické energie
    • náhon
    Náhon vedl přes cestu, kde byl můstek, a kolem cesty. Měl malý spád, voda šla hodně pomalu, proto se dost zanášel a musel se čistit každé 2-3 roky.
    Dnes je náhon zavezený.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Popis1927: 1 kolo na svrchní vodu, prům. 2,6 m, šířka 0,74 m m, hloubka korečků 25 cm
    1930: 1 kolo na svrchní vodu
    množství vody: 0,164 m3/s
    spád vody: 3,2 m
    jmenovitý výkon na hřídeli: 4 HP
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Popis1927: 1 kolo na svrchní vodu, prům. 2,6 m, šířka 0,74 m m, hloubka korečků 25 cm
    1930: 1 kolo na svrchní vodu
    množství vody: 0,164 m3/s
    spád vody: 3,2 m
    jmenovitý výkon na hřídeli: 4 HP
    Typturbína Bánki
    StavNezjištěn
    Popisinstalována 1940
    Typdynamo
    StavZaniklý
    Popispro vlastní osvětlení
    Typdynamo
    StavZaniklý
    Popispro vlastní osvětlení
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 02 (České Budějivice), s. 29
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 02 (České Budějivice), s. 29
    AutorJaroslava Pixová
    NázevMlýny na Zlatém potoce
    Rok vydání2014
    Místo vydáníPutim
    Další upřesněnís. 147-155

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    28.2.2023 23:02 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 2.3.2023 19:42