Ona je wittenberský mlýnský kámen,
který k mouce přidává písek.
(německé rčení)

Netušilův mlýn

Netušilův mlýn
33
30
Bělčice
387 42
Strakonice
Albrechtice
49° 29' 56.7'', 13° 50' 46.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn stojící na samotě mezi obcemi Újezdec a Bělčice. V minulosti se muselo jednat o poměrně výstavní stavení s mnoha hospodářskými budovami. Poslední stavební fáze pochází z roku 1931. Jádro stavby však může být daleko starší.
Mlýn leží mezi obcemi Újezdec a Bělčice
Závišínský potok
nepřístupný

Obecná historie:

První písemná zmínka o mlýnu je z roku 1696, opravený byl roku 1722 a zcela přestavěný v roce 1931.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1696 Tomáš Zacheus Černín emfyteuticky prodal 16 mlýnů, mezi nimi i dva újezdecké. Mlýn zakoupil i s pozemky za 80 kop míš. (10 kop v hotovosti, 2 kopy roční splátky při sv. Havlu) Martin Masák, mlýn měl jedno složení, z mlýna se platila činže 4 zl. rýn. 40 kr., odvádělo se 21 strychů žita. Povinnost mletí pro vrchnost dle potřeby, vrchnost měla předkupní právo.

1696 M. Masák

1722-1744 Václav Masák s manž. Alžbětou, mlýn se opravuje

1757-1775 Jan Masák s manž. Terezií

František Masák (1763-1792)

leden 1799 vdova Terezie prodala mlýn Václavu Netušilovi (1744-1827), býv.  mlynáři v Hradišťku, Slatině a Předmíři za 2160 zl. rýn. (hotově 1060 zl.), roční činže zůstává nezměněna (4 zl. 40 kr. a 30 strychů žita)

1809 převzal syn Václav Netušil (1772-1853)  s manž. Annou (1880-1829, svatba únor 1800 ve Lnářích), dcerou mlynáře Františka Kohouta z Podhájčí, nemusel vyplácet sourozence, jelikož už byli odbytí, cena mlýna 2000 zl., měl dvě složení

listopad 1829 2. manž. Barbora Charvátová (1775-1856) z Kasejovic, vdova po řezníku

1837 Václav Netušil

květen 1844 syn Jan Netušil se oženil s Annou, dc. Jana Attla, fořta v Málkově, zároveň přebírá mlýn v cemně 600 zl. ve stříbře na polovic s rodiči, kdyby nevl. matka Barbora žila déle než otec, bude jí přiznán výměnek.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Jan Netušil ml. s manž. Marií (1850-1875), dc. Václava Běleho z Újezdce čp. 15, zemř. po porodu 1. dítěte . 2. manž. Dorota, dc. Josefa Karla, řezníka ze Spáleného Poříčí (matka Terezie roz. Zapová pocházela z Červeného mlýna u Plzně)

1870 vyvazení z podd. povinností: původně spočítána částka 120 zl. 16 kr. ročně po dobu 20 let, mlynář se odvolal, že odečítaná daň je příliš nízká a přepočet ceny za žito příliš vysoký, soud ale prohrál a musel platit i soudní výlohy. Celkově pak musel zaplatit 2476 zl. s 5% úrokem, velkostatek zajistil právo odběru vody z rybníka Luh a zavázal se udržovat hráz, splavy i stavidla v dobrém stavu.

mlýn převzala dcera Marie, 1913 provdaná za Adolfa Ornu, syna mlynáře z Prostředního mlýna v Jamkách, brzy však ovdověla a znovu se provdala za mlynáře Václava Plevku

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1915 Jan Netušil

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1926 mlýn pronajat bratrům Kratochvílovým

1930 Petr Kratochvíl (mlýn označen jako Újezdec 3)

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Za války Marie Plevková mlela načerno s vědomím četnického strážmistra z Bělčic Josefa Ondřicha

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1957 Marie Plevková darovala mlýn vč. hosp. budov a pozemků  státu, předán do užívání JZD.

Ve mlýně se šrotuje a je zde ustájeno 85 krav.

V 80. letech 20. stol. odvezeny stroje a turbína

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Masák
 • Netušil
 • Kratochvíl
 • Orna
 • Plevka
 • Kohout

Historie mlýna také obsahuje:

1696 Martin Masák

1722-1744 Václav Masák

1757-1775 Jan Masák

1775-1792 František Masák

1792-1799 vdova Terezie Masáková

1799-1809 Václav Netušil

1809-1844 Václav Netušil ml.

1844-  Jan Netušil

-1913 Jan Netušil ml.

1913-1957 Marie Netušilová, provd. Ornová, pozd. Plevková

nájemci:

1926-1930 Petr Kratochvíl

1939 - Petr Kohout (RR)

1696 inventář: 1 svrchní a 1 spodní mlecí kámen, vřeteno, kypřice, pánvice, 2 čapy, 4 kruhy na hřídelích a 4 na kladnicích, moučná, šrotová a žejbrová truhla, koš, železný hřeb k vytahování okenic, železný sochor ke zdvíhání kamene

1799 inventář: železný sochor, 2 špice, 2 voškrdy, 1 pemrlice, 1 kleština, 4 násypky, 2 řešeta, 2 žejbrování, 1 cedidlo na pucování pšenice, 2 kameny, 13 holců, 4 pytlíky, 1 mejtní a 1 žejbrová truhla, mlýnské nádoby

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   vícepodlažní
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • schodiště
   • vyskladňovací otvor
   • náhrobky, pamětní desky
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    Stroje odvezeny v 80. letech 20. stol.
    Podle současných nájemníků je mlýn zcela bez technologie.
    Žádná položka není vyplněna
    Při jižním štítovém průčelí mlýna se nachází zřícenina přístavku pro pomocný motor.
    1884: 2 složení
    1915: 1 české, 1 francouzské, 1 válcové složení
    1930 modernizace mlýna:
    porcelánová stolice
    2 válcové stolice (šrotovací a žitná)¨šrotovník
    loupačka
    2. patro: sýpka a výtahy
    podstřeší:
    reforma
    2 vysévače
    trier
    prašný vysévač
    tarár
    v provozu mohly být najednou jen 2 stroje
    Zaniklý
    • výroba elektrické energie
    1930 v přízemí dynamo
    • stavidlo
    • náhon
    • rybník
    • akumulační nádržka
    Hlavním zdrojem byl rybník Luh, kterým protéká Závišínský potok a z kterého přes dva splavy s celkem pěti stavidly voda náhonem pokračovala do mlýnské nádržky u mlýna a odtud vantroky dlouhými 10,5 m a širokými jeden metr do dvou žlábků na mlýnská kola.
    Soused Václav Hála podal protest proti uzavírání stavidla pod zájezkem, pokud se delší dobu nemlelo, že hrozí zatopení jeho louky, soud mu však nevyhověl (podrobněji viz J. Pixová)
    Popis
    Popis
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1884: 2 kola
    1926: 2 kola
    1) prům. 285 cm, šířka 80 cm, 15,5 ot./min.
    2) prům. 285 cm, šířka 70 cm, 15 ot./min.
    1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 0,18 m3/s (celkem 0,41 m3/s), spád 3,25 m, výkon 5 HP
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    VýrobceUnion a. s., České Budějovice
    Popis1930 podána žádost o náhradu 2 sešlých kol za Francisovu regulační kašnovou turbínu, výkon 10 HP, spád 3,25 m, max. spotřeba 300 l/s
    15.9.1930 stavba povolena, do konce roku dokončeno, koncem 1931 kolaudováno
    Turbína odvezena v 80. letech 20. stol.
    Typnaftový motor
    StavNezjištěn
    Popisvysokotlaký naftový motor, výkon 6-8 HP, schválen 1931
    soused Václav Hála podal stížnost, že naftový motor požárně ohrožuje jeho doškem krytou stodolu
    Typnaftový motor
    StavNezjištěn
    Popisvysokotlaký naftový motor, výkon 6-8 HP, schválen 1931
    soused Václav Hála podal stížnost, že naftový motor požárně ohrožuje jeho doškem krytou stodolu
    Historické technologické prvky
    AutorVoříšek František
    NázevÚjezdec
    Rok vydání1998
    Místo vydáníBělčice
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorVoříšek František
    NázevÚjezdec
    Rok vydání1998
    Místo vydáníBělčice
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 8 (chybně uveden jako čp. 3)
    AutorJan Siblík
    NázevBlatensko a Březnicko
    Rok vydání1915
    Místo vydáníBlatná
    Další upřesněnís. 215
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJaroslava Pixová
    NázevMlýny na Závišínském potoce s jeho přítoky a v Blatné
    Rok vydání2020
    Místo vydáníPutim
    Další upřesněnís. 92-102

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    16.8.2012 13:16 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Radomír Roup (Radomír Roup) 9.6.2018 11:32
    doxa (Jan Škoda) 8.11.2023 23:14