Mlýnské kameny neobrostou mechem.
(německé přísloví)

Bulíčkův mlýn, Horní mlýn

Bulíčkův mlýn, Horní mlýn
36
Polepy
280 02
Kolín
Polepy u Kolína
50° 0' 11.5'', 15° 12' 17.0''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn zanikl po r. 1954.
V současnosti je pozůstatkem po mlýnu pouze retenční nádrž (zvaná „Rybník“), náhon a jez.
Polepka
nepřístupný

Obecná historie:

V r. 1838 vlastnil mlýn Franz Schirel, v r. 1930 Josef Bulíček. Původní č. p. bylo 36.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

S názvem „Horního mlýna“ je také spojována nejstarší dochovaná písemná zmínky o obci Polepy obsažená v nejstarší kolínské městské knize, kde se píše, že „Bratři Fritzko a Kuntzman, mlynáři v Polipech, koupili řečený mlýn v Polipech a přijali jej z rukou rychtáře na plném soud. Léta Páně 1343 osm dní před Michaelem.“ V průběhu středověku a raného novověku měnil mlýn velmi často majitele-nájemce, byli jimi z velké části kolínští měšťané. Na přelomu 16. a 17. století se dostávají do majetku města Kolína.(MM,ŠJ)

V r. 1838 vlastnil mlýn Franz Schirel.- (zkopírován - HŠ)

Mlýn je uveden v kupní smlouvě z r. 1630, kdy Kolín prodává velkou část svých statků Hanušovi de Vitte z Lilienthalu, holandskému bankéři a blízkému spolupracovníkovi Albrechta z Valdštejna. V berní rule z r. 1654 o něm již zmínku nenacházíme. Horní mlýn se připomíná až r. 1676, kdy ho kupuje Matěj Stehlík. V té době již patří (stejně jako veškeré polepské jmění) do majetku nedalekého červeno-pečeckého panství. A zřejmě zároveň v této době dostává barokní podobu, kterou si zachoval až do 20. století. K r. 1725 se zaznamenává zbudování hráze a rozsáhlého rybníka. Mlynář z Horního mlýna Jan Kořínek si pořídil v r. 1789 dnes již zbouraný dům čp. 92 v Pražské ulici.(MM, ŠJ)

Prvním starostou obce se stal v r. 1850 právě mlynář z horního mlýna, František Šiler. V 19. a 20. století zanechal na horním mlýně asi největší stopu rod Rajských. Např. Čeněk Rajský byl starostou obce dokonce dvakrát (v letech 1893 – 1896 a 1899 – 1902). Mlynářský rod Rajských se pokoušel i podnikat, nedaleko „Horního mlýna“ vznikla malá cihelna, ta ovšem již v 80. letech 19. století zanikla. Systém vodního napájení byl dle vodní knihy zbudován r. 1890. Nahradil povodní protržený rybník, který pocházel již z r. 1725. Po novodobé přestavbě zaručoval přívod vody na kolo „pevný zděný přepadací jez“, jeho vrchní práh měl 11,3 m, od jezu vedl dlouhý náhon do nádržky-rybníka. Stavidlo na rybníce mělo okenici 0, 83 m širokou a 0, 72 m vysokou. Žlab svádějící vodu od stavidla ke kolům měl šířku 1, 34 m. Mlýnská kola jsou ve vodní knize zaznamenána tři, každé s průměrem 4. 05 m.(MM,ŠJ)

V r. 1930 Josef Bulíček. Původní č. p. bylo 36. - (zkopírován - HŠ)

1939 - nájemce František Zdeněk (RR)

V období státního socialismu mlýn chátral. Dne 5. 7. 1972 byl za pomoci buldozerů zbourán. I přes novodobé technické inovace si mlýn až do svého zbourání v r. 1972 zachoval z velké části barokní podobu. (MM, ŠJ)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Schirel
 • Bulíček
 • Rajský
 • Stehlík
 • Kořínek

Historie mlýna také obsahuje:

1838 - Franz Schirel

1930 - Josef Bulíček

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
       StavZaniklý
       PopisV r. 1930 zde bylo 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,096 m3/s, spád 4,85 m, výkon 4,26 k.
       StavZaniklý
       PopisV r. 1930 zde bylo 1 kolo na svrchní vodu, průtok 0,096 m3/s, spád 4,85 m, výkon 4,26 k.
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydání
       Další upřesněníČáslav, str. 16
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydání
       Další upřesněníČáslav, str. 16
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorPejša Jaroslav
       NázevKapitoly z dějin Polep. In: Polepské listy
       Rok vydání2010
       Místo vydání
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMartin Meizr
       NázevPolepský mlýn č.p. 36 (zvaný Horní, Rajských, Bulíčkův), okres Kolín
       Rok vydání0
       Místo vydání
       Další upřesněníNepublikovaná zápočtová práce na FF UK Praha 2015
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje

       Místo uloženíStátní oblastní archiv Kolín
       Název fonduAO Polepy
       Název archiválieWeber, Antonín. Kronika polepská. Polepy, 1923. Úvod k historii obce. s. 1-75. Státní oblastní archiv Kolín, karton „Vébrův hostinec“.
       Evidenční jednotka„Vébrův hostinec“
       Inventární číslo, signatura
       Místo uloženíStátní oblastní archiv Kolín
       Název fonduAO Polepy
       Název archiválieWeber, Antonín. Kronika polepská. Polepy, 1923. Úvod k historii obce. s. 1-75. Státní oblastní archiv Kolín, karton „Vébrův hostinec“.
       Evidenční jednotka„Vébrův hostinec“
       Inventární číslo, signatura
       Místo uloženíStátní oblastní archiv Kolín
       Název fonduOÚ Kolín
       Název archiválieVodní knihy
       Evidenční jednotka
       Inventární číslo, signaturaMlýn čís. pop. 36 Čeňka Rajského v Polepech“, kart

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Historické fotografie a pohlednice

       Současné fotografie - exteriér

       Současné fotografie - vodní dílo

       Vytvořeno

       3.12.2013 22:35 uživatelem Radomír Roup

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 4.12.2013 12:22
       Helena Špůrová 12.6.2015 13:42
       Šárka Janotová 24.6.2015 15:08
       doxa (Jan Škoda) 8.12.2022 00:06