Když není kůň, není hanba jet do mlýna na oslovi.
(arménské přísloví)

Ugnadův mlýn

Ugnadův mlýn
211
Hamry
Hluboká nad Vltavou
373 41
České Budějovice
Hluboká nad Vltavou
49° 3' 14.7'', 14° 26' 36.3''
MVE postavená na mlýništi bez mlýna
Mlýn založený v 16. stol. Ondřejem Ugnadem ze Suneku. Zanikl spolu s velkou částí osady Podskalí v 80. letech 20. stol., dochován zůstal pouze dosud funkční náhon na němž leží MVE. Archeologicky byly objeveny jeho základy.
V údolí Vltavy pod zámeckým vrchem
Vltava
27241/3-121
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn s pilou byl založen po roce 1534 Ondřejem Ugnadem ze Suneku. uvádí se i kolem 1540 i s připojeným železným hamrem s valchou na sukna, který dal název místní části jako Hamr/Hammer. Uvádí se zde koncem 16. století 11 mlýnských složení, mlýn tedy zdaleka nepatřil k nejmenším !!! (Hluboká nad Vltavou v proměnách staletí, s. 14, 118).

(Ugnad se uvádí také jako zakladatel nedaleké zámecké vodárny a to kolem roku 1550.)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

K roku 1700 se uvádí v seznamu usedlíků v "Podhradu" jakýsi Řehoř Řežábek - předek prvorepublikových Geřábků ? (Hluboká nad Vltavou v proměnách staletí, S. 19)

1730 - Dominik Čochman (https://sites.google.com/site/mlynarsti/mlynari/jihocesky-kraj/ceskobudejovicko) (PK)

V červnu 1742 mlýn a většina podhradských domů vyhořela - vše bylo zapáleno chorvatskými vojáky v rakouské armádě, aby zamezili přísun proviantu obleženým. K obnově budovy zmíněného hamru a valchy však již po požáru nedošlo - v Hamru tak zbyl jen mlýn s pilou, který se obvykle pronajímal. Oheň se rozšířil i do Zámostí. Obránci zámku v zoufalosti nutili mlynáře Čechmana, aby jim vyráběl dřevěná děla navrtáváním dubových klád. (Hluboká nad Vltavou v proměnách staletí, s. 19, 118)
poznámka a křížový odkaz: nemanický mlynář Čertík byl pravděpodobně jeden z mlynářského rodu Čertíků z Hluboké - srv. http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/2322-cerveny-certikuv-mlyn

Roku 1788 přešel mlýn do držení Jana Geřábka a jeho potomků (Hluboká nad Vltavou v proměnách staletí, s. 118)

K roku 1848 se v Podhradu uvádí "mlýn s pilou" (Hluboká nad Vltavou v proměnách staletí, s. 22)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Geřábkové si v roce 1891 přestavěli protější čp. 190 na vzhledné sídlo. (Hluboká nad Vltavou v proměnách staletí, s. 118)

1912 - za významného finančního podílu města vznikla v mlýně Hynka Geřábka elektrárna (Hluboká nad Vltavou v proměnách staletí, s. 109)

Na jaře 1929 válcový mlýn, pilu a elektrárnu odkoupila obec, která jej pak pronajala Viktoru Cibulkovi (majitel elektrotechnické firmy ELMA), který celý provoz řídil. (Hluboká nad Vltavou v proměnách staletí, s. 109, 118)

Znak města byl na průčelí osazen po roce 1929, kdy obec budovu odkoupila (pozn *) (PK)

V roce 1930 se jako majitel mlýna uvádí Ing. Hynek Geřábek, u mlýna pracovala pila a elektrárna. V roce 1930 se již čp. 211 udává jako "obecní mlýn" (Hluboká nad Vltavou v proměnách staletí, s. 28). Příslušníci rodu Geřábků spočívají také na hlubockém hřbitově (Hluboká nad Vltavou v proměnách staletí, s. 46). Hynek Geřábek je uváděn také jako mecenáš drobných sakrálních památek, kdy se osobně staral o kapličku za mostem přes železnici směrem k Hosínu (Hluboká nad Vltavou v proměnách staletí, s. 48, foto http://peterth.rajce.idnes.cz/Hluboka_nad_Vltavou_a_jeji_okoli%2C_zamecky_park_a_mezi_Zamostim_a_Hosinem/#hlubj_062.jpg)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

poznámka PK - Zde se píše, že reliéf (s městským znakem) měl být sejmut a uložen v depozitáři NPÚ https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Hlubok%C3%A9_nad_Vltavou#Hlubok.C3.A1_nad_Vltavou

S vidinou toho, že reliéf stále fyzicky existuje, jsem se optal na NPÚ v ČB... Situace ovšem je o něco zamotanější. Na mlýně se nacházela dále "blíže nepopsaná nápisová deska s dvanáctiřádkovým textem se zprávou o stavbě mlýna", ale v 80. letech 20. století nebyla deska nalezena a nebylo ani známo, kde by dneska mohla být. Na evidenční kartě je prý chybně nalepena fotografie městského znaku (tj, reliéfu z r. 1929), který však památkově chráněn nebyl. Deska byla ztracena pravděpodobně ještě před zbořením mlýna, neboť generální aktualizace z roku 1986, kdy mlýn ještě stál, uvádí, že nápisová deska nebyla nalezena a doporučovalo se zrušit její památkovou ochranu (2008). Reidentifikace neexistenci desky potvrdila. Pracovnice NPÚ prý přesto nadále pátrají, zda deska není uložena ve sbírkách NPÚ... detektivka nekončí...

mlynář/nájemce Josef Pomij(e) (viz. článek v souvislosti se šetřením lidového soudu z ledna 1946 : http://vodnimlyny.cz/upload/media/2867/116624.jpg?v=2020-06-12-16-57) (PK)

V Daniel KOVÁŘ, Českobudějovicko (Zmizelé Čechy). Praha 2012, obr. příloha č. 62 - foto z červencové povodně 1954.

V roce 1957 prý byla budova v dobrém stavu a dokonce "nově omítnutá".

Budova zanikla spolu s velkou částí osady Podhradí/Podskalí v roce 1988.

(PK)

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Čertík
 • Čechman
 • Geřábek
 • Pomij
 • Čochman

Historie mlýna také obsahuje:

1939 - nájemce Jaroslav Pomej (RR) / Josef Pomij(e) ? (PK)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   městský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • středověk
   zděná
   Dispozice a stavební konstrukce určeny dle historického leteckého snímkování.
   • malovaná výzdoba fasád a štítů
   • náhrobky, pamětní desky
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • pila
    • hamr
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    Pila zde již od založení mlýna

    Elektrárna od 1912 (srv. historie)

    V roce 1930 k mlýnu patřila pila a elektrárna
    • jez
    • náhon
    • odtokový kanál
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV roce 1930 měl mlýn 2 turbíny Francis, průtok 3.65/1.5 m3/s, spád 2 m, výkon 73/50 HP.
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    PopisV roce 1930 měl mlýn 2 turbíny Francis, průtok 3.65/1.5 m3/s, spád 2 m, výkon 73/50 HP.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 2, str. 9
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 2, str. 9
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorDaniel KOVÁŘ
    NázevČeskobudějovicko (Zmizelé Čechy)
    Rok vydání2012
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníobr. příloha č. 62 - foto z červencové povodně 1954
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    Autor
    Název
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníreliéf by měl být sejmut a uložen v depozitáři
    Odkazhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Hlubok%C3%A9_nad_Vltavou#Hlubok.C3.A1_nad_Vltavou
    Datum citace internetového zdroje
    Autor
    NázevVltavské mlýny mezi Budějovicemi a Týnem
    Rok vydání1
    Místo vydání
    Další upřesněnízmínka o mlýně
    Odkazhttp://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/clanky/mlyny/vltavske-mlyny-mezi-budejovicemi-a-tynem.html
    Datum citace internetového zdroje
    AutorPavel Koblasa
    NázevHluboká sto let městem
    Rok vydání2007
    Místo vydáníČeské Budějovice
    Další upřesněnís. 8 (zmínka mlýn s pilou)
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorKoblasa, Pavel - Kovář, Daniel
    NázevHluboká nad Vltavou v proměnách staletí
    Rok vydání2012
    Místo vydáníČeské Budějovice
    Další upřesněníprůběžné zmínky o mlýnu a zdejších mlynářích - přesně citováno výše
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorKraus J. F.
    NázevGeometrický plán toku Vltavy v úseku Hlubocký mlýn - Opatovice
    Rok vydání1805
    Místo vydání
    Další upřesněníStátní oblastní archiv v Třeboni
    Odkazhttp://chartae-antiquae.cz/cs/maps/40925
    Datum citace internetového zdroje

    Žádná položka není vyplněna

    foto z okolí IV 2012, VI 2015 (i zmíněná vodárna) http://peterth.rajce.idnes.cz/Hluboka_nad_Vltavou_a_jeji_okoli,_zamecky_park_a_mezi_Zamostim_a_Hosinem

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Ostatní

    Vytvořeno

    21.9.2014 20:03 uživatelem Franklyn (Lukáš Racocha)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 24.2.2018 18:22
    Radomír Roup 10.6.2018 15:22
    doxa (Jan Škoda) 19.7.2021 13:16
    pkhistory (Petr Kozel) 12.6.2020 17:15