Mouka je toho, kdo z ní peče chleba.
(německé přísloví)

Radíčský mlýn

Radíčský mlýn
20
Radíč
264 01
Příbram
Radíč
49° 42' 52.2'', 14° 24' 42.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Budova mlýna slouží k obytným účelům
V obci, naproti zámku
Mastník
nepřístupný

Obecná historie:

Poslední mlýn na potoku Mastníku, jehož vývoj v 19. a 20. století zde bude nastíněn, je mlýn v Radíči.
Severně od Sedlčan ležel v Radíči mlýn s číslem popisným 20. Vedl k němu mlýnský náhon, dlouhý 1 kilometr, z potoka Mastníku. Berní rula registruje v Radíči mlýn o jednom kole, z něhož poddaný zběhl a pán statku Václav Šiška mlýn pronajal. V době, kdy Sommer psal svou topografii, byla u mlýna v provozu pila a olejna.
V případě tohoto mlýna se dochoval opravdu malý zlomek materiálu a to převážně z dob vlastnictví Josefa Chvály.
Podle vodní knihy bylo normální znamení zasazeno už roku 1871 a mlýn měli v držení nejdříve Josef a Anna Hromádkovi a poté Matěj Kuchař. K dispozici měl mlýn dvě kola na svrchní vodu.
Matěj Kuchař, radíčský starosta v letech 1887 - 1893, a jeho manželka Marie měli rozepři s Emanuelem, šlechticem z Kallbergů a majitelem velkostatku v Radíči, ohledně udržování mlýnské strouhy v Radíči s číslem katastrální 1976. Z dokumentu bohužel nelze rozlušit podrobnosti sporu. Emanuel, šlechtic z Kallbergů, je snad mohl žalovat pro nečištění této strouhy. Ovšem to jsou jen spekulace. Okresní hejtmanství v této záležitosti rozhodlo 4. července 1911 patrně v neprospěch manželů Kuchařových, poněvadž ti museli žalobci zaplatit výlohy jednání 30 K a 20 K. Předmět sporu se dostal až k místodržitelství pro království České a to potvrdilo 24. ledna 1912 rozhodnutí okresního hejtmanství ze 4. července 1911. Proti rozhodnutí místodržitelství pro království České podali manželé v březnu 1912 prostřednictvím Ladislava Feršmana, advokáta v Benešově, stížnost k ministerstvu orby. 3. prosince 1913 Karel Fišer, advokát v Sedlčanech, psal okresnímu hejtmanství v Sedlčanech a dožadoval se informací, v jakém stadiu se spor jeho mandanta, Emanuela, šlechtice z Kallbergů, nachází: „(…)Ježto mandantu mému velice na tom záleží, aby dostalo se mu konečným právoplatným rozhodnutím náležité ochrany, které se podáním svým ze dne 9. května dovolával, kladu v jeho zastoupení uctivou prosbu, aby mně laskavě bylo sděleno, v jakém stadiu shora uvedená záležitost se nalézá a zda-li snad rozhodnutí tohoto slavného c.k. okresního hejtmanství ze dne 4. července 1911, respektive rozhodnutí veleslavného c. k. místodržitelství pro království České ze dne 24. ledna 1912 nabylo již právní moci.“ Jak celá záležitost dopadla bohužel nelze vypátrat, neboť se k tomu nedochoval materiál.
Po smrti Matěje Kuchaře držela mlýn v rukách jeho dcera Marie až do roku 1921, kdy ho prodala Josefu Chválovi.666 Josefu Chválovi odeslal okresní úřad v Sedlčanech 16. února 1933 úřední připomínku a požádal ho, aby předložil doklady o tom, že mlýnská provozovna byla živnostensko-policejně a vodoprávně schválena. K takovým dokladům patřily podrobné půdorysné plány všech pater mlýna se zakreslenými a popsanými stroji, dále podélný řez provozovnou a nárys a půdorys vodního díla. Dne 13. března 1933 zažádal Josef Chvála na výzvu okresního úřadu v Sedlčanech o živnostensko-policejní a vodoprávní schválení a žádané doklady připojil.668 Dne 9. května 1933 proběhlo komisionální šetření a jednání o tomto schválení mlýnské provozovny. Na to je ve vodní knize uveden zápis z 10. února 1934 o „splnění všech podmínek zdejšího výměru ze dne 16. června 1933 č. j. 12256/33.“ Josef Chvála také zavedl ve mlýně elektrický proud.670
Mlynářskou živnost převzal 1. ledna 1940 Jindřich Chvála s manželkou Žofií.
Držitelé mlýna požádali 7. května 1940 o vodoprávní schválení projektu na stavbu Francisovy turbíny. Chtěli tak nahradit stávající vodní sílu dvou kol na svrchní vodu, která byla již v sešlém stavu. Komise se sešla 16. července 1940 a návrh schválila. Události se účastnil i František Oberthor, majitel velkostatku v Radíči. 18. března 1941 Chvála zažádal o kolaudaci stavby turbíny, která proběhla 26. dubna 1941, a o které muselo vědět Mlynářské ústředí, protože se provedená stavební změna zapisovala do mlynářského rejstříku. Jindřich Chvála tak mohl s novou turbínou pracovat od 2. května 1941, kdy mu bylo uděleno povolení k užívání nově postavené turbíny.
Mlýn byl v provozu i po celou dobu okupace. Mlynářskou živnost zde v této době provozoval Václav Douša. Po válce se mlýn vrátil do rodiny Chválovy, a jelikož bylo 20. května 1946 rozhodnuto o tom, že mlýn má z důvodu námezdního mletí zůstat i nadále v provozu, zamýšlel Jindřich Chvála opravit mlýnici, která se po okupaci nacházela v chatrném stavu. Úpravy se měly týkat i výměny strojního zařízení. Chválův záměr schválila 21. července 1948 užší komise pro povolování stavebních změn mlýnů.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1656 v matrice chlumské připomínána mlynářka z Radíče

Jan Štembera

Jan Stárka

Matěj Růžička

Marie Růžičková prodala mlýn statkářce Terezie Pistlové

od ní koupil Josef Hromádka

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

prodal Matěji Kuchařovi

V držení rodiny Kuchařovy.

1887-1893 Matěj Kuchař starostou v Radíči

1922 dcera Marie Kuchařová prodala Josefu Chválovi

1930 Josef Chvála

polní hospodářství 5 ha, les 1 ha 2 a

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Chvála
 • Štembera
 • Stárka
 • Růžička
 • Pistl
 • Hromádka
 • Kuchař

Historie mlýna také obsahuje:

Jan Štembera

Jan Stárka

Matěj Růžička

Marie Růžičková

Terezie Pistlová

1871 Josef Hromádka

1887-1893 Matěj Kuchař

-1922 Marie Kuchařová

1922-1940 - Josef Chvála (RR)

1940-1948 Jindřich Chvála

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   vícepodlažní
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1654 1 složení
     1925:
     2 válcové stolice (pěšeničná a žitná)
     loupačka francouzská a česká
     • náhon
     1 km dlouhý náhon od hořejšího jezu mastnického
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Popis1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 2 x 0,216 m3/s, spád 4,4 a 3,9 m, výkon 2 x 7,7 HP
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Popis1930: 2 kola na svrchní vodu, hltnost 2 x 0,216 m3/s, spád 4,4 a 3,9 m, výkon 2 x 7,7 HP
     Typturbína Francisova
     StavNezjištěn
     Popisinstalována 1940
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorČeněk Habart
     NázevSedlčansko, Sedlecko a Voticko
     Rok vydání1925
     Místo vydáníSedlčany
     Další upřesněníDíl. I. - s. 237-238
     AutorČeněk Habart
     NázevSedlčansko, Sedlecko a Voticko
     Rok vydání1925
     Místo vydáníSedlčany
     Další upřesněníDíl. I. - s. 237-238
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 12 (Tábor), s. 29
     AutorLenka Kletečková
     NázevMlýny a mlynáři vysídleného území Neveklovska 1. poloviny 20. století
     Rok vydání2016
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníbakalářská práce na katedře PVH FFUK
     Odkazhttps://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/80310
     Datum citace internetového zdroje07 2021

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     2.5.2015 17:55 uživatelem Šárka Janotová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 2.5.2015 23:21
     Radomír Roup 18.6.2018 19:46
     doxa (Jan Škoda) 18.7.2021 01:34