Mleči nedostanou od mlynářů to nejlepší.
(německé přísloví)

Černíčský, Svobodův mlýn

Černíčský, Svobodův mlýn
14
Černíč
588 56
Jihlava
Černíč
49° 7' 41.1'', 15° 27' 15.6''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn se v Černíči na dnešním místě nacházel již ve středověku. Od konce 16. století až do druhé poloviny 19. století ho držela rodina Jonášových - Procházkových. Součástí dnešních budov mlýna je věž původní gotické tvrze, ke které mlýn v minulosti patřil.
Západně od obce
Moravská Dyje
18613/7-4781
přístupný po domluvě

Obecná historie:

Ves je v písemných pramenech poprvé uváděna v roce 1350. Bývalý částečně opevněný dvorec či mlýn pochází pravděpodobně ze 2. poloviny 16. století. Celek byl v průběhu staletí několikrát přestavován, např. po požáru v roce 1767. Tento letopočet byl ještě donedávna patrný na korouhvi umístěné na špici věže. Mlýn spravovala v průběhu doby řada majitelů. Od počátku 17. do konce 19. století však byl v držení jedné rodiny - Jonášových - Procházkových.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Jonáš (před r. 1661)
Matouš Jonáš (1661-1673), syn Jonáše
Šimon Tocík neboli Komárek z Větrného Jeníkova, manžel vdovy po Matoušovi
Jakub Bělina, manžel vdovy po Matoušovi, od r. 1686 do r. 1691
Jiří Jonáš - Vosolsobě - syn Matouše Jonáše, 1696 uváděn jako mlynář v Černíči, mezi lety 1687 a 1696 působil neznámo kde
František mlynář - uváděn po roce 1691, ale není známá příbuznost nebo původ
Petr Procházka - Vosolsobě - syn Matouše Jonáše, 1707 uváděn jako Petr mlynář, narozen asi 1667, není známo, kde působil předtím

1835 Jan Procházka

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1930 Otokar Šmejkal

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Tocík
 • Bělina
 • Filip
 • Jonáš
 • Vosolsobě
 • Procházka
 • Svoboda
 • Šmejkal

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Svobodův mlýn v Černíči. Dříve Smejkalův mlýn je pod Černičským rybníkem, který byl vyhlášen státní přírodní rezervací, pro množství leknínů, stulíků a jiných vzácných rostlin, což již v současné době není skutečností. U mlýna se dochovala vodní tvrz, chráněná památkovým úřadem. Tato usedlost měla číslo popisné 1 a nebyla povinná robotou. Její majitel měl právo nosit bílé kalhoty a bílý klobouk. K rybníku se váže pověst o hastrmanovi a dlouhá píseň.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
částečně adaptován
05 2012
  vrchnostenský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   zděná
   vícepodlažní
   Poměrně rozsáhlý areál ohraničují po jeho obvodu hospodářské budovy – kolny, stodola s bývalou pilou, obytné stavení s přistavěnou věží a vlastní mlýn přestavěný a zvětšený na počátku 20. století, zbytek je vymezen kamennou zdí. Nejnápadnější stavbou je dvoupatrová kamenná věž v severozápadní části dvora vybudovaná nad mlýnským náhonem, který překonává valeným zaklenutím.
   • zdobený zděný štít
   • dveře
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)

    ObjektKonstrukce/prvekRok smýcení
    čp. 15 chlévkrov1927/28
    čp. 15 pilakrov pily1766/67
    • existující torzo uměleckého složení
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • pila
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    V rámci areálu tvrze stojí dodnes pila. Z technologie dochovány snad jen transmise.
    • stavidlo
    • náhon
    • rybník
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    Vodní dílo začíná velkým rybníkem. Přes zautomatizované stavidlo se dostává voda do zděného náhonu a ten následně obtéká bývalou tvrz (náhon podtéká pod mohutnou pozdně gotickou věží) a do turbínové kašny. Po vykonání práce voda odchází odtokovým kanálem.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,884 m3/s, spád 4 m, výkon 35,3 k.
    Typturbína Francisova
    StavDochovaný
    PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,884 m3/s, spád 4 m, výkon 35,3 k.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorTiraj Jan
    NázevVlastivěda Moravská, Telecký okres
    Rok vydání1913
    Místo vydáníBrno
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorTiraj Jan
    NázevVlastivěda Moravská, Telecký okres
    Rok vydání1913
    Místo vydáníBrno
    Další upřesnění
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    AutorTomáš Kyncl
    Názevdatabáze
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://dendrochronologie.cz
    Datum citace internetového zdroje17.7.2017
    AutorJan Štěbeták
    NázevMlýny na Dyji
    Rok vydání1990
    Místo vydáníDačice
    Další upřesněníDačické listy
    Odkazhttps://historie-dacic.estranky.cz/clanky/povesti/mlyny-na-dyji-.html
    Datum citace internetového zdroje07 2023

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Vytvořeno

    24.5.2012 12:29 uživatelem Claricia (Blanka Lednická)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 30.3.2023 20:38
    Radomír Roup (Radomír Roup) 25.6.2018 12:43
    REAPERXCX 31.12.2013 19:54
    doxa (Jan Škoda) 24.7.2023 21:38