Vysněné zrno nedává mouku.
(francké přísloví)

Literatura

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 4 7 8 9 10 11 12 13
Název Autor Vydání Typ
Kolo, kolo mlýnské...Národní kulturní památka - vodní mlýn ve Slupi Dvořáková Eva In: Země Koruny české, roč. 4, č. 1 (1997), s. 16 - 17 článek
Za tajemstvími rybníků a mlýnů, tentokrát na Stebence : pozvánka do minulosti, aneb, jak to tu kdysi (snad) vypadalo. Dokončení Šourek Ladislav In: Od Ještěda k Troskám, roč. 7, č. 1+2 (2000), s. 35 - 44 článek
Expozice mlynářství a zemědělského nářadí v Písečné u Letohradu Urbánek Radim In: Český lid, roč. 90, č. 1 (2003), s. 98 - 99 článek
Z historie kudlovického mlýna Hrdý Miloš In: Malovaný kraj, roč. 31, č. 6, s. 16 - 17 článek
Mlýny jsou jako kostlivec ve skříni Solař Miloš S.l., 2001 článek
Soupis majitelů některých mlýnů na Policku, 1. část, Mlýn v Suchém Dole čp. 7 zvaný "Hořejší" Kohl Jiří In: Polický měsíčník, č. 2, s. 17 článek
Soupis majitelů některých mlýnů na Policku, 2. část, Mlýn v Suchém Dole čp. 34 zvaný "Dolejší" Kohl Jiří In: Polický měsíčník, č. 3, s. 10 - 11 článek
Soupis majitelů některých mlýnů na Policku, 3. část, Mlýn v Suchém Dole čp. 125 zvaný "Šolcův" Kohl Jiří In: Polický měsíčník, č. 4, s. 11 - 12 článek
Historické vodní stavby na Lučním potoce Ledvinka František In: Výroční zpráva Státního památkového ústavu v Ústí nad Labem za rok 2000, s. 99 - 100 článek
Polické mlýny Vintr Jaroslav In: Výroční zpráva Státního památkového ústavu v Ústí nad Labem za rok 2000, s. 99 - 100 článek
Löwitův mlýn, minulost a přítomnost libeňské kulturní památky: výstava v libeňském zámečku Ptáčková Karolína Praha, Městská část Praha 8, 2001 kniha
Z historie jednoho mlýna Pechová Jarmila In: Národopisná revue, roč. 9, č. 3 (1999), s. 155 - 157 článek
Mlýn čp. 105 v Dolním Němčí Spathová Jana In: Malovaný kraj, roč. 35, č. 1, s. 34 článek
Kronika záhlinického mlýna Kojecký Rostislav Záhlinice, B.Kovařík, 2001 kniha
Soupis majitelů některých mlýnů na Policku, 6. část, Mlýn v Polici nad Metují čp. 3 zvaný "Podklášterní" Kohl Jiří In: Polický měsíčník, č. 8, s. 11 článek
Soupis majitelů některých mlýnů na Policku, 5. část, Mlýn ve Velké Ledhuji čp. 3 zvaný "Ledhujský" Kohl Jiří Polický měsíčník, č. 6, s. 15 - 16 článek
Soupis majitelů některých mlýnů na Policku, 4. část, Mlýn v Ochozi čp. 10 zvaný "Vochozský" Kohl Jiří Polický měsíčník, č. 5, s. 17 článek
Soupis majitelů některých mlýnů na Policku, 4. část, Mlýn v Ochozi čp. 10 zvaný "Vochozský" Kohl Jiří In: Polický měsíčník, č. 5, s. 17 článek
Dolní (dříve Tillův) mlýn a bývalá úzkorozchodná dráha Melík Zdeněk In: Poodří, časopis obyvatel horní Odry, roč. 3, č. 1 (2000), s. 25 - 26 článek
Monografie o mlýnech Lubomír Procházka In: Zprávy památkové péče, roč. 59, č. 6 (1999), s. 209 článek
Kobylský mlýn Otáhal Karel In: Malovaný kraj, roč. 31, č. 6, s. 21 článek
Vodní mlýn Slup Jaroš Jiří In: Antique, roč. 5, č. 5 (1998), s. 38 - 39 článek
Středověký vodní mlýn ve Mstěnicích Nekuda Rostislav In: Ve službách archeologie. Přírodovědné metody v archeologii a antropologii, sv. 2, s. 135 - 147 článek
Rybníky a mlýny v povodí Kuřimky Vermouzek Rostislav In: Vlastivědný věstník moravský, roč. 47, č. 4 (1995), s. 408 - 411 článek
Lihovar a mlýn v Těšicích Rutar Svatopluk In: Malovaný kraj, roč. 31, č. 2, s. 16 článek
Řemeslo života, aneb, o přírodě a umění : Mlýn a malá vodní elektrárna Klazarová Pavla In: Domov, roč. 39, č. 10 (1999), s. 4 - 10 článek
Oprava mlýna v Budčicích na Sázavě Kroupa Pavel In: Zprávy památkové péče, roč. 53, č. 8 (1993), s. 328 - 329 článek
Historie mlýnu a pily č. 44 v Dolní Dobrouči Jansa Jaroslav Dolní Dobrouč, Jaroslav Jansa, 1996 kniha
Staré mlýny - pověst z Lužických hor Smejkal Ladislav In: Bezděz, sv. 4, s. 87 - 95 článek
Rybníky a mlýny v povodí brněnské říčky Ponávky Vermouzek Rostislav In: Vlastivědný věstník moravský, roč. 48, č. 1 (1996), s. 51 - 54 článek
Mlýn v Babiččině údolí: Stručný historicko-technologický průskum části národní kulturní památky Ratibořice, problémy obnovy a prezentace Štěpán Luděk In: Zprávy památkové péče, roč. 57, č. 7-8 (1997), s. 195 - 200 článek
Mlýny Svatojirského potoka Veverková Irena In: Slánský obzor, roč. 3, (1995), s. 51 - 64 článek
500 let parkánského mlýna Kubíková Anna In: Výběr, roč. 31, č. 3 (1994), s. 194 - 195 článek
Z historie zaniklého mlýna ve Frymburku Mašková V. Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, roč. 30, č. 2 (1993), s. 117 - 119 článek
Mlýnská dolina - Tomkův mlýn Langer Jiří Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum, 1983 kniha
Uzávěra mlynářské živnosti Táborský Josef Praha, Propagační a zvelebovací družstvo obchodních mlýnů, 1939 kniha
Paměti mlýna Bašty n. L. od roku 1294 až do konce roku 1935 Tachecí Josef Praha 1937 kniha
Historický vývoj Odkolkových mlýnů až do založení akciové společnosti Červinka B. Praha 1931 kniha
Mlynářský praktik Kočka Václav 1923 kniha
K požáru Odkolkových mlýnů a o bezpečnosti stativ před ohněm Klokner František 1918 kniha
Vodní kola Karas Jaroslav V Praze, nákladem redakce Mlynářských novin, 1912 kniha
Mlýn v Roudnici nad Labem Michálek Jindřich In: Časopis Společnosti přátel starožitností československých v Praze, roč. 15 (1907), s. 24 - 29 článek
České veřejnosti: k laskavé úvaze věnuje Společenstvo mlynářů politického okresu Pardubického autor neznámý České veřejnosti: k laskavé úvaze věnuje Společenstvo mlynářů politického okresu Pardubického, 1903 kniha
Jednatelská a pokladní zpráva spolku mlynářských v Praze za rok 1886 autor neznámý 1887 kniha
Aktuální otázky československého průmyslu mlynářského Živanský Theodor 1929 kniha
Hrozící zničení mlýnského průmyslu a obilní výroby v Čechách i na Moravě : petice spolku mlynářů českomoravských v Praze k vys. sněmovně poslanců rady říšské autor neznámý V Praze, Spolek mlynářů českomoravských, 1889 kniha
Dvacet pět let činnosti Zemské jednoty společenstev mlynářů 1908-1933 autor neznámý 1933 kniha
Zevrubná ustanovení v příčině obeslání a instalace souborné výstavy mlýnské : na všeobecné zemské jubilejní výstavě království Českého v Praze 1891 autor neznámý 1891 kniha
Zevrubná ustanovení v příčině obeslání a instalace souborné výstavy mlýnské: na všeobecné zemské jubilejní výstavě království Českého v Praze 1891 autor neznámý 1891 kniha
Zevrubná ustanovení v příčině obeslání a instalace souborné výstavy mlýnské: na všeobecné zemské jubilejní výstavě království Českého v Praze 1891 autor neznámý 1891 kniha
1 4 7 8 9 10 11 12 13