Když prší, musí se mlít.
(německé přísloví)

Literatura

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 4 7 9 10 11 12 13
Název Autor Vydání Typ
Kapesní kalendář mlynářů česko-moravských na obyčejný rok 1883 : ročník první autor neznámý 1883 kniha
Vodní mlýny jako objekty průzkumu Štěpán Luděk In: Vodní mlýny I., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 7 - 16 článek
Strojně technologické vybavení českých mlýnů koncem 19. a počátkem 20. století na příkladu mlýna v Písečné u Žamberka čp. 35 Medek Václav In: Vodní mlýny I., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 17 - 33 článek
Mlýny a mlynářství v historických pramenech Křivanová Magda In: Vodní mlýny I., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 34 - 38 článek
Stavebně-historický průzkum Kalingerova mlýna čp. 39 u Středokluk Pešta Jan In: Vodní mlýny I., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 39 - 44 článek
Alba, opomíjený rybniční a mlýnský kanál Častolovice - Třebechovice Slavík Jiří In: Vodní mlýny I., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 45 - 49 článek
Vodní mlýn Wesselsky - Odry, Loučky Novosad Jaroslav In: Vodní mlýny I., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 50 - 56 článek
Vodní mlýny, pily a další technické stavby ve fotografické dokumentaci Bohumila Vavrouška Tykal Roman In: Vodní mlýny I., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 67 - 71 článek
Křivanová Magda Sekernické řemeslo In: Vodní mlýny I., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 72 - 79 článek
Několik poznámek a úvah k problematice podstaty, záchrany a další existence vodních mlýnů Bureš Pavel In: Vodní mlýny I., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 80 - 85 článek
Mlýn čp. 27 Týniště, jako budoucí součást Muzea lidové architektury Zubrnice Ledvinka František In: Vodní mlýny I., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 86 - 94 článek
Vodní mlýny u českých vesnic v rumunském Banátu Urbánek Radim In: Vodní mlýny I., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 95 - 104 článek
Vodní mlýn ve Slupi Merta Ondřej In: Vodní mlýny I., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 105 - 113 článek
Využití vodních kol k výrobě elektrické energie Mikyška František In: Vodní mlýny I., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 114 - 117 článek
Některé další poznatky v historii a technologickém vývoji našich mlýnů Štěpán Luděk In: Vodní mlýny II., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 6 - 10 článek
Vodní mlýny a vodní stavby jako objekty dendrochronologie Kyncl Tomáš, Kyncl Josef In: Vodní mlýny II., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 11 - 21 článek
Stručný nástin pramenů k dějinám mlýnů na Bělském potoce na příkladu Podzámeckého mlýna Kolka Mirek In: Vodní mlýny II., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 22 - 48 článek
Běloveský mlýn v 16. a 17. století v dokumentech archivu města Náchoda Slavík Jiří In: Vodní mlýny II., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 49 - 64 článek
Běloveský mlýn v 16. a 17. století v dokumentech archivu města Náchoda Slavík Jiří In: Vodní mlýny II., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 49 - 64 článek
K historii mlýna v Brně–Cacovicích Merta Ondřej, Merta David, Merta Jiří In: Vodní mlýny II., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 65 - 77 článek
Mlýn Týniště čp. 28 s pilou a lisovnou oleje – nové objevy, příprava a realizace rekonstrukce Ledvinka František In: Vodní mlýny II., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 78 - 84 článek
Vodní mlýn čp. 48 ve Psinicích, obec Libáň, okres Jičín Smolík Milan In: Vodní mlýny II., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 85 - 91 článek
Vodní mlýny na Orlickoústecku a Žamberecku na konci 19. století a v první polovině 20. století Klimešová Hana In: Vodní mlýny II., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 92 - 105 článek
Karlouš Richter. Kapitoly ze života sároveckého mlynáře Šámal Martin In: Vodní mlýny II., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 106 - 127 článek
Vývoj technologického zařízení mlýna Sárovce ve Vysokém Mýtě za Karlouše Richtera Urbánek Radim In: Vodní mlýny II., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 128 - 138 článek
Dopady výkyvů počasí na vodní mlýny Elleder Libor In: Vodní mlýny II., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 139 - 167 článek
Technické památky pro zpracování zemědělských produktů – možnosti využití mlýnů v produktech cestovního ruchu Gehinová Blažena In: Vodní mlýny II., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 168 - 175 článek
Funkční mlýn čp. 23 v Týništi u Verušiček Horváthová Jana, Konůpek Jan In: Vodní mlýny II., sborník referátů ze semináře, Vysoké Mýto, s. 176 - 180 článek
Dřevo, hlína, opuka. Lidové stavitelství na Vysokomýtsku Urbánek Radim Vysoké Mýto, 2004 článek
Poklady ze mlýna II. Cesta žita Dvorský Petr, Urbánek Radim Brloh, 2010 kniha
Fotografie mlýnů v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě Urbánek Radim in: sborník Historická fotografie, roč. 5, s. 24 - 32. článek
Střechy vodních mlýnů Urbánek Radim in: Sborník příspěvků ze semináře NPÚ v Jičíně ve dnech 20.-22. 9. 2006. článek
Mlýn čp. 32 v Dlouhé Třebové Urbánek Radim in: II. ročenka Městského muzea Česká Třebová 2005-2007, s. 29 - 42 článek
Mlýn Betlém čp. 35 v Zálší (UO) a vývoj jeho technologického vybavení Urbánek Radim in: Sborník NPÚ, ú. o. p. v Pardubicích, s. 67 - 71 a 105 - 107. článek
„Jsouc v těch písních kramář (ne)jeden“ aneb obraz mlynáře v kramářských písních Škudrnová Jaroslava Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (1-2), s. 5 - 16 článek
Mlynáři v proudu pověstí Mašková Janotová Šárka Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (1-2), s. 17-26 článek
Mlýny a mlynáři ve folklorních sběrech Souboru lidových staveb Vysočina Vojancová Ilona Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (1-2), s.27 - 32 článek
Symbolika pražských přísežných mlynářů (cechovní pečeť a cejchy) Maříková Martina Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (1-2), s. 39 - 48 článek
Ikonografie předmětů cechu mlynářského Šimek Rudolf Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (1-2), s. 49 - 66 článek
Genealogie rodů Kočků a Fialů aneb čím je genealogie prospěšná Smolová Věra Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (1-2), s. 67 - 72 článek
Poctiweho cechu mlinarskeho peczet Kovář Lukáš Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (1-2), s. 73 - 84 článek
Mlynářský znak a jeho erbovní pověst Woitschová Klára Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (1-2), s. 85 - 92 článek
Vybrané mlynářské termíny a jejich nynější interpretace Urbánek Radim Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (1-2), s. 33 - 38 článek
Od mlýnů k továrnám - výrobní stavby na Frýdlantsku Freiwillig Petr 2017 kniha
Klíč k domovu Štěpán Luděk, Vařeka Josef Kruh, 1991 kniha
Stavba vodních motorů na úrovni lidových technik v regionu východních Čech (sekernické řemeslo) Štěpán Luděk, Křivanová Magda In: Dějiny věd a techniky, roč. 29, 1996, č. 3, s. 159 - 173 článek
K počátkům vodních mlýnů v českých zemích aneb o existenci vltavských jezů a hydraulických mlýnů v Praze 10. století. Poznámky k břevnovskému aktu ze 14. ledna 993 Kotyza Oldřich In: Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště, Praha 2014 článek
Renesanční vodní mlýn u Holubova po přestavbě roku 1929 Hansová Jarmila In: Památky jižních Čech, 2010, roč. 3, s. 45 - 60 článek
Vodní mlýny Sedlčanska na prahu modernizace Mašková Janotová Šárka Sedlčany 2017 kniha
Mlýny a mlynáři vysídleného území Neveklovska a Sedlčanska 1. poloviny 20. století Kletečková Lenka UK, Praha 2016 diplomová práce
1 4 7 9 10 11 12 13