To dřív bude mlýnský kámen lítat a
sklo se ohýbat jako církevní shromáždění.
(německé rčení)