Ne všechna voda přijde na náš mlýn,
také něco odteče pryč.
(německé přísloví)