S jedním kamenem nemůže ani šikovný mlynář umlít zrno.
(německé přísloví)