Kdo svou nejčistší mouku rozsype do světa,
přinese Bohu otruby.
(německé přísloví)