Stavět mlýn kvůli jedné měřici zrní.
(německé rčení)