Když mlynář vyjde ze mlýna, tak je na obecním pozemku.
(německé přísloví)