Horúčosť v auguste ničomu neškodí,
iba čo sa mlynár po potoku brodí.
(slovenská pranostika)