Má vždycky příliš málo té vody, která mu pohání mlýn
nebo příliš mnoho té, která mu ho ničí.
(německé rčení)