Z korce věrtel, z korce věrtel.
(klapot mlýna v Německu)