Dvě budou mlít obilí,
jedna bude přijata a druhá zanechána.
(Mat. 24, 41)