Bělost mouky závisí více na mlynáři než na mlýnu.
(ruské přísloví)