Mlýn bývá zřídkakdy bez plev.
(německé přísloví)

Poslední změny

« 1 2 3 4 1120 2239 3358 4477