Musel by mít hodně mouky,
kdo by chtěl všem zlým lidem zalepit hubu.
(německé přísloví)

Hořejší, Zářečský mlýn, mlýn Brabec, Karlíkův mlýn

Hořejší, Zářečský mlýn, mlýn Brabec, Karlíkův mlýn
651
17/18
Zářečská
Horažďovice
341 01
Klatovy
Zářečí u Horažďovic
49° 19' 26.0'', 13° 41' 28.7''
Mlýn bez vodního motoru, který mele
Dnes firma Brabec, mlýn Horažďovice -Zářečí s.r.o.
Otava
přístupný po domluvě

Obecná historie:

První zmínky o mlýnu na tomto místě pocházejí z roku 1360.
Do dnešní podoby byl mlýn přestavěn na přelomu 19. a 20. století. Tato podoba je zachována dodnes, neboť mlýn leží v památkově chráněné zóně.
Posledním známým vlastníkem mlýna do roku 1948 je rodina Miňovských, která však mlýn neprovozuje, ale pronajímá. Proto je mlýn znám spíše podle jmen pronajímatelů, tedy Karlíkův nebo Paškův.
Od roku 1948 mlýn postupně spadá pod Mlýny Plzeň n.p., Mlýny a těstárny Pardubice n.p. a nakonec Plzeňské mlýny n.p.
V roce 1959 jsou rozebrány původní dvě turbíny Girard (někdy též Knoppovy), které zásobovaly mlýn elektrickou energií.
Až do roku 1978 sloužila budova jako mlýn, v tomto roce však dochází k přestavbě mlýna na míchárnu moučných směsí a začínají se zde vyrábět pekařské a cukrářské přípravky a knedlíkové směsi.
V roce 1991 mlýn získává zpět v restituci vnuk Miňovských Josef Brabec a 25. 10. 1991 zakládá firmu Josef Brabec, mlýn Horažďovice-Zářečí. Vzhledem k tomu, že se při výrobě pekařských směsí používá velké množství surovin, dochází v roce 1991 k rozšíření činnosti firmy o zásobování pekařů a cukrářů surovinami vhodnými pro jejich výrobu.
Roku 2000 je zcela přestavěna a zprovozněna jedna z budov v areálu mlýna sloužící dosud jako sklad uhlí, sklep a odkladiště nepotřebného materiálu. Nyní slouží jako zázemí pro zaměstnance, kanceláře, laboratoř, garáže, byt atd.
V roce 2002 dochází k rozsáhlé rekonstrukci další z budov, ve které byly dosud byty, kanceláře a zázemí zaměstnanců mlýnu. Po přestavbě je z této budovy sklad surovin pro výrobu a prodej.
V březnu 2008 dochází v naší společnosti ke změně právní formy a firma se přejmenovává na Brabec, mlýn Horažďovice -Zářečí s.r.o.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zmínky o mlýnu na tomto místě pocházejí z roku 1360.

listina Racka Kocovského z Kocova vydaná 27. září 1463: ,,...u mlýnů také přináležejících a k jmenovanému mému městu příslušejících obyčejný úrok z Hořejšího mlýna půl věrduňku zlata mně a mým budoucím po všecka léta platiti budou.“ Tento stav setrval minimálně po dalších padesát let.

Půta Švihovský v roce 1503 potvrdil platy z mlýnů ve stejné výši jako Racek z Kocova, ale navíc ještě obci uložil jednorázový plat 6 kop grošů na sv. Michala za užívání těchto mlýnů a upravil i úrok, jenž má mlynář odvádět městu: ,,...z Hořejšího mlýna 2 kopy grošů..."

Počátkem 16. století mlel obilí v Hořejším mlýně Jan Houska, který se dostal do finanční tísně. Podobně jako ostatní, i on se rozhodl vyřešit těžkou ekonomickou situaci půjčkou 50 kop grošů, přičemž do zástavy dal svůj mlýn. Dluh naštěstí vyrovnal poměrně rychle, avšak již o čtyři roky později byl nucen si půjčit stejný obnos znovu.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1589 první jistá zmínka

seznam o placení hromničného z roku 1662: ,,... z hořejšího mlýna 4 zl...“

v 17. stol. mlel výhradně vrchnostenské obilí

2.9.1893 zakoupil František Josef Karlík se ženou Julií, mlýn přestavěl na moderní čtyřpatrový objekt, jehož součástí byla i strojní pekárna. Mlýn byl poháněn turbínou, mlelo se na umělých kamenech.                                                 

1897 prodal mlýn dceři Marii a jejímu manželu Karlu Čapkovi, manželé Karlíkovi si vyhradili předkupní právo

6.1.1907 založena společnost "F.J.Karlík a spol., parní mlýny a strojní pekárny v Blovicích a Zářečí u Horažďovic, spol. s ručením omezeným"

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

27.4.1924 společnost F. J. Karlík likvidována

1925 zakoupili František a Josef Miňovských, mlýn pronajímali

1930 Alois Miňovský

mlýn znárodněn, Západočeské mlýny a npekárny, n.p. Plzeň

mlýn restituoval vnuk původních majitelů Miňovských  Josef Brabec, založena společnost "Brabec, mlýn Horažďovice-Zářečí s.r.o."

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Karlík
 • Paška
 • Brabec
 • Miňovský
 • Čapek
 • Houska

Historie mlýna také obsahuje:

1500 Jan Houska

1893-1897 František Josef Karlík

1897-1907 Karel Čapek

1907-1923  F.J.Karlík a spol., parní mlýny a strojní pekárny v Blovicích a Zářečí u Horažďovic, spol. s ručením omezeným

1925 František Miňovský

1930 Alois Miňovský

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • Hlavičkový (firemní) papír
 • reklama, inzerát
částečně adaptován
05 2012
  městský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   zděná
   vícepodlažní
     • existující umělecké složení
     Žádná položka není vyplněna
     • náhon
     • odtokový kanál
     Typturbína Knoppova
     StavNezjištěn
     Popis1930: 2 turbíny Knoppovy, hltnost 3,52 m3/s, spád 0,75 m, výkon 26 HP
     Typturbína Knoppova
     StavNezjištěn
     Popis1930: 2 turbíny Knoppovy, hltnost 3,52 m3/s, spád 0,75 m, výkon 26 HP
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorDana Hradilová
     NázevŽivot a podnikatelská dráha blovického mlynáře Františka Josefa Karlíka
     Rok vydání2013
     Místo vydáníBlovice
     Další upřesněníJižní Plzeňsko - Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích XI./2013, s.149-159
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorDana Hradilová
     NázevŽivot a podnikatelská dráha blovického mlynáře Františka Josefa Karlíka
     Rok vydání2013
     Místo vydáníBlovice
     Další upřesněníJižní Plzeňsko - Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích XI./2013, s.149-159
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 14
     AutorJaroslava Škudrnová
     NázevMlynářství v Horažďovicích
     Rok vydání2012
     Místo vydáníPlzeň
     Další upřesněníBakalářská práce na Západočeské univerzitě v Plzni
     Odkazhttps://dspace5.zcu.cz/handle/11025/5473
     Datum citace internetového zdroje11 2023

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     27.2.2015 20:03 uživatelem risa

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 24.8.2020 08:08
     doxa (Jan Škoda) 11.11.2023 00:33