Tak funguje mlýnské zařízení,
řekl mlynář, protože bylo zamrzlé.
(české přísloví)

Štafův mlýn

Štafův mlýn
18
Žďárek
463 42
Liberec
Záskalí
50° 41' 7.6'', 15° 3' 51.8''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn s čp. 18 stával v dolní části osady Žďárek pod malým rybníkem, na pravém břehu Žďáreckého potoka (přítoku Oharky). Nyní stojí na jeho místě rekreační chata s ev. č. 038.
jihozápadní okraj osady
Žďárecký potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn postavil Václav Neumann, který koupil 4. června 1739 „ kus obce pro vystavení mlýna, pro náhon neb nádržku a pro založení kuchyňské zahrádky za 10 kop.“ Po smrti Václava Neumanna koupil usedlost 2. září 1760 Franz Illchmann za 490 kop. Hospodařil zde se svojí ženou Marií Annou, narodilo se jim 6 dětí, živnost později převzal nejstarší syn Josef narozený 3. března 1772. Ten měl za manželku Kateřinu Chvojkovou ze Sobotky. Dlouho však na mlýně nezůstali, v letech 1803 a 1804 se jim zde narodily dvě děti a pak je zde vystřídal Franz Schultz z Frýdlantu, který zde byl asi do roku 1811.

Dle zápisu o sňatku ve světeleské matrice zde byl od roku 1812 mlynářem Ignatz Aiksner, tehdy si vzal Annu Kotkovou z Javorníka.

V roce 1815 se v hodkovickém kostele oženil Anton Porsch, mlynář ze Žďárku, s Klárou, dcerou tkalce Václava Eichlera ze Žďárku. Jejich nejmladší syn Petr, narozený v roce 1825, převzal později po otci mlýn. Za manželku měl Marii Melicharovou z Bohdánkova. Jejich syn Franz (narozený 1870) byl mlynářem v Osečné čp. 46. Z doby hospodaření Petra Porsche se dochoval popis vodního díla (viz technologie).

Od Petra Porsche koupil mlýn jeho synovec Josef Porsch. Kromě mlynářství zde provozoval i pecnářství. Dle kroniky petrašovického učitele Jana Hrdličky (osada Žďárek tehdy spadala pod obec Petrašovice) měl „velmi rozervané rodinné poměry, nežil se svojí ženou a nakonec mlýn prodal Josefu Štafovi“. Josef Štafa se narodil v roce 1880 v Poličanech, obecní příslušnost měl do Dolního Nemojova u Dvora Králové. Do Společenstva mlynářů v Turnově se přihlásil 5. října 1913.

Josef Štafa zaplatil 21. března 1914 vstupní poplatek 10 korun do Společenstva mlynářů v Turnově a následně 24. dubna 1914 ohlásil svoji živnost.

Počátkem 30. let 20. století žil mlynář Josef Štafa v nuzných poměrech. V roce 1930 ho okresní úřad vyzval k normování vodního díla. Z odpovědi úřadům není zcela jasné, zda mlýn tehdy fungoval: „Roku 1929 roztrhly mně abnormální mrazy hřídel vodní, škoda 4 000 Kč ne zcela uhražena. Roku 1930 jsem přišel o jeden kus dobytka, škoda 1 500 Kč hražena výpůjčkou. Jsem naprosto finančně vyčerpán, výdělky buď nepatrné, neb vůbec žádné. Hypotékální dluh 22 000 Kč.“

S konečnou platností přestal mlýn fungovat pravděpodobně v roce 1938. Budova chátrala a začala se hroutit.

Po druhé světové válce pracoval bývalý mlynář Josef Štafa jako pomocník při opravách cest.

Poslední mlynář Josef Štafa zemřel asi 4 roky po válce.

Dnes na bývalých základech mlýna stojí zděný domek sloužící k rekreaci ev. č. 38. Na vedlejší parcele jsou v terénu viditelné obrysy břehů bývalého rybníka s hrází přímo nad současnou chatou.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Neumann
 • Illchmann
 • Schultz
 • Aiksner
 • Porsche
 • Štafa

Historie mlýna také obsahuje:

1739 - 1760 Václav Neumann

1760 - ?  Franz Illchmann

? - 1804 Josef Illchmann

1804 - 1811 Franz Schultz

1812 Ignatz Aiksner

1815 Anton Porsch

Petr Porsch, syn Antona Porsche

Josef Porsch, synovec Petra Porsche

1913 - 1949 Josef Štafa

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    Mlýn měl kamenné přízemí s chlévem a podkolím. Na těchto základech stálo roubené stavení orientované štítovou stěnou k obecní cestě. Od té se do budovy vcházelo z dřevěné pavlače v prvním poschodí. Nad mlýnem stála ještě malá dřevěná stavba, která sloužila pravděpodobně k ubytování mlečů. V ní měl dožít poslední mlynář Štafa.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Dle popisu ve vodní knize z doby hospodaření Petra Porsche: „…voda padala přímo na vodní kolo 3 a ½ sáhu vysoké (asi 6,2 m), jímž se vedou dvě mlýnská kola 2 sáhy vysoká (asi 3,8 m).“
      Dle soupisu vodních děl z roku 1928: Kolo mělo průměr 5,12 m, pracovalo se spádem 7, 51 m. Při plnění korečků 0,0786 m3 vody za sekundu a účinnosti 65 % mělo výkon 3,32 HP.
      Zaniklý
      • pekárna
      v 19. stol. pecnářstsví
      • stavidlo
      • vantroky
      • rybník
      • odtokový kanál
      Nad mlýnem byl nevelký rybník, který umožňoval vytvořit zásobu vody pro trvalejší chod zařízení. Od hráze rybníka vedly na kolo dřevěné vantroky.
      Dle popisu ve vodní knize z doby hospodaření Petra Porsche: „Voda dostává se ze třech pramenů na lukách ve Žďárku se nalézajících, která pak v jednu strouhu se spojuje a do rybníka u mlýna čp. 18 vtéká. Rybník jest 18 sáhů (asi 32 m) dlouhý a 6 sáhů (asi 11 m) široký. Jezu nestává žádného. Z rybníka pustí se prkenným jedním stavidlem na ¼ lokte (asi 15 cm) širokým a tak vysokým voda žlabem do klád vytesaným a 23 loket (asi 13,5 m) dlouhým, čtvrt lokte širokým i čtvrt lokte hlubokým přímo na vodní kolo. Od vodního kola vede pak mlýnská strouha 18 sáhů dlouhá (asi 32 m) a půl sáhu široká (asi 80 cm) do jalového potoka, který vede k Petrašovicům. Normální znamení zasazeno bylo u rybníkového stavidla podle sepsaného protokolu ze dne 6. listopadu 1877 v Petrašovicích.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1870: vodní kolo 3 a 1/2 sáhu (6,2 m) vysoké, jímž se vedou 2 kola 2 sáhy (3,8 m) vysoká.
      1928 1 kolo o prům. 5,12 m, při 65% účinnosti výkon 3,32 HP
      V roce 1930 je uváděno 1 kolo na vrchní vodu, hltnost 0,0786 m3/s, spád 7,51 m, výkon 5,12 HP
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1870: vodní kolo 3 a 1/2 sáhu (6,2 m) vysoké, jímž se vedou 2 kola 2 sáhy (3,8 m) vysoká.
      1928 1 kolo o prům. 5,12 m, při 65% účinnosti výkon 3,32 HP
      V roce 1930 je uváděno 1 kolo na vrchní vodu, hltnost 0,0786 m3/s, spád 7,51 m, výkon 5,12 HP
      Typdynamo
      StavZaniklý
      Popisvýkon 0,04 HP
      Typdynamo
      StavZaniklý
      Popisvýkon 0,04 HP
      Historické technologické prvky
      • pískovcový kámen | Počet:
      • AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníJičín, str. 39
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněníJičín, str. 39
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorZdeněk Jodas
       NázevVodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky
       Rok vydání2015
       Místo vydáníLiberec
       Další upřesněnístr. 164-165
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorInternet
       NázevHodkovice v kresbách Josefa Fanty
       Rok vydání1974
       Místo vydáníMěstský národní výbor v Hodkovicích nad Mohelkou
       Další upřesněníbrožurka s kresbami místního řezbáře a malíře Josefa Fanty
       Odkazhttp://www.hodkovicenm.cz/cs/mesto/slavni-rodaci-a-osobnosti-mesta/p-josef-fanta-rezbar-a-lidovy-malir.html
       Datum citace internetového zdroje12.10.2016

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Obrazy

       Současné fotografie - exteriér

       Současné fotografie - vodní dílo

       Ostatní

       Vytvořeno

       12.10.2016 11:17 uživatelem cestovatelka

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 15.10.2016 21:38
       doxa (Jan Škoda) 21.5.2024 09:57