Chléb a zdravé břicho jsou ty nejlepší věci v domě,
mlýny a pekařské pece jsou ty nejlepší stavby ve městě.
(německé přísloví)

Telečský, Malý mlýn

Telečský, Malý mlýn
45
Bochov
364 71
Karlovy Vary
Teleč
50° 7' 8.4'', 13° 2' 27.8''
Mlýniště bez mlýna
Bývalý mlýn v dnes již prakticky zaniklé obci Teleč. Mlýn je středověkého původu o jeho historii není dnes prakticky nic známo, nezachovalo se ani žádné známé vyobrazení mlýna. Stával západně, asi 1/2 km od vsi.
Asi 600 m západně od středu zaniklé vesnice
Bochovský potok
volně přístupný

Obecná historie:

Mlýn vznikl již ve středověku a sloužil pro dnes již zaniklou ves Teleč (něm. Teltsch) s osadou Dlouhá Ves (Langendorf) a vedlejší vesnici Pávice (Pobitz). O jeho historii není nic bližšího známo, nejsou známa ani žádná vyobrazení. Do r. 1946 se jako poslední majitel uvádí Julius Glaser. Po odsunu německého obyvatelstva mlýn zanikl stejně jako vesnice, ze které dnes zbývají 2 stavení a několik rekreačních chat.

Vodní mlýn, nazývaný Telečský mlýn (Teltscher Mühle), byl vystavěn v neznámé době v údolí na levém břehu Bochovského potoka (Buchauer Bach, Loh Bach) při cestě do Kozlova asi 450 metrů západně od vsi Teleč (Teltsch). Mlýn je prvně zachycen pod názvem Malý mlýn (Kleine Mühle) na mapě 1. vojenského josefského mapování z let 1764-1768. Na mapě stabilního katastru vsi z roku 1841 je jako držitel Telečského mlýna čp. 45 uveden Josef Glaser. Posledním předválečným majitelem mlýna byl pak Julius Glaser.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci druhé světové války však přestal být mlýn udržován a postupně chátral. Ještě na snímku vojenského leteckého mapování z roku 1952 mají všechny budovy mlýnského areálu střechy. Patrně již krátce poté však proběhla celková demolice všech objektů. V prostoru zaniklého Telečského mlýna porostlém vzrostlými dřevinami lze dnes dohledat pouze terénní nerovnosti v místech stržených budov a zanesený mlýnský náhon.

zdroj: Památky a příroda Karlovarska

(Jaroslav Vyčichlo, 2016)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1841 Josef Glaser

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1930 Julius Glaser

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Glaser

Historie mlýna také obsahuje:

1841 Josef Glaser

1930 Julius Glaser

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
    Areál vodního mlýnu tvořila hlavní zděná budova obdélného půdorysu krytá sedlovou střechou. Při severozápadní stěně objektu bývala situována mlýnice s jedním kolem na svrchní vodu s hltností 0,121 m³/s, spádem 4,3 metru a výkonem 4,5 koňské síly. Voda byla přiváděna mlýnským náhonem „Mühlbach“, napájeným vodami Bochovského potoka, který byl v prostoru nad mlýnem mírně rozšířen do podoby dlouhé retenční nádrže se stavidlem. Těsně k severovýchodnímu nároží hlavní mlýnské budovy přiléhala menší dřevěná čtvercová budova krytá sedlovou střechou. Areál uzavírala na východní straně dřevěná, v polovině 19. století rozšířená, dvouprostorová budova krytá sedlovými střechami.
       Žádná položka není vyplněna
       • náhon
       Ke mlýnu vedl náhon odbočující z Bochovského potoka. Z vyobrazení stabilního katastru je zřejmé, že před vstupem do mlýna fungovalo stavidlo, které umožňovalo zadržovat vodu.
       Voda byla přiváděna mlýnským náhonem „Mühlbach“, napájeným vodami Bochovského potoka, který byl v prostoru nad mlýnem mírně rozšířen do podoby dlouhé retenční nádrže se stavidlem.
       Popis
       Popis
       Typvodní kolo na vrchní vodu
       StavZaniklý
       Výrobce
       Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,121 m3/s, spád 4,3 m, výkon 4,5 HP
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnísešit 06 (Chomutov), s. 31
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydáníPraha
       Další upřesněnísešit 06 (Chomutov), s. 31
       AutorJan KRULIŠ
       NázevDějiny Kozlova
       Rok vydání2015
       Místo vydáníBochov
       Další upřesněnís. 111

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Současné fotografie - exteriér

       Vytvořeno

       24.10.2012 18:40 uživatelem krulis2006 (Jan Kruliš)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 24.10.2012 19:01
       doxa (Jan Škoda) 26.10.2021 22:03