Když všickni v domě spí,
nevěstě mlíti velí.
(ruské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 728 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1455 2182 2909
Počet obrázků v databázi: 145705
Svádovské lodní mlýny »

Indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © archivnimapy.cuzk.cz

Kuhnův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Kuhnův mlýn »

letecké mapování z 50. let a mapa pozemkového katastru, 1953, © viz http://kontaminace.cenia.cz

Kuhnův mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Švábský mlýn »

originální mapa stabilního katastru - spojená, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Švábský mlýn »

letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 2009 - 2015, © viz https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Švábský mlýn »

indikační skica, výřez, 1824 - 1843, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Maškův, Adámkův mlýn »

Pohlednice mlýna, 1910, © Kamil Klusák (sbírka)

Maškův, Adámkův mlýn »

Voroplavba u mlýna, 1900, © Kamil Klusák (sbírka)

Maškův, Adámkův mlýn »

Pohlednice mlýna, 1930, © Kamil Klusák (sbírka)

Maškův, Adámkův mlýn »

Pohlednice mlýna, 1940, © Kamil Klusák (sbírka)

Maškův, Adámkův mlýn »

Pohlednice mlýna, 1930, © Kamil Klusák (sbírka)

Maškův, Adámkův mlýn »

Pohlednice mlýna, 1940, © Kamil Klusák (sbírka)

Kukly »

Zříceniny mlýna, 2016, © Jan Kolařík

Kukly »

Zříceniny mlýna, 2016, © Jan Kolařík

Kukly »

Zříceniny mlýna, 2016, © Jan Kolařík

Uhrovský mlýn a pila »

Uhrovský mlýn, 2018, © Martina Havelková

Uhrovský mlýn a pila »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © http://oldmaps.cz

Uhrovský mlýn a pila »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © http://oldmaps.cz

Uhrovský mlýn a pila »

Císařský povinný otisk, výřez, 1838, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Uhrovský mlýn a pila »

Indikační skica, výřez, 1838, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Uhrovský mlýn a pila »

letecké mapování z 50. let, 1953, © http://kontaminace.cenia.cz

Uhrovský mlýn a pila »

mapa pozemkového katastru na podkladu letecké mapy, 1923-1956, © http://geoportal.gepro.cz/#/

Uhrovský mlýn a pila »

zbytky jezu na Doubravě nad mlýnem, 2018, © Martina Havelková

Uhrovský mlýn a pila »

pod jezem začínal na levém břehu Doubravy náhon, 2018, © Martina Havelková

Uhrovský mlýn a pila »

směrovka na modré turistické trase podél Doubravy, 2018, © Martina Havelková

Uhrovský mlýn a pila »

pohled z východu, 2018, © Martina Havelková

Uhrovský mlýn a pila »

severní štít, 2018, © Martina Havelková

Smetiprach »

Pila u mlýna, 1930, © Kamil Klusák (sbírka)

Smetiprach »

Pohled na mlýn, 1940, © Kamil Klusák (sbírka)

Smetiprach »

Pohled na mlýn, 1940, © Kamil Klusák (sbírka)

Smetiprach »

Jez u Smetiprachu, 1930, © Kamil Klusák (sbírka)

Smetiprach »

Restaurace ve mlýně, 1940, © Kamil Klusák (sbírka)

mlýn Rochňovec; Rochnowetzer Mühle »

usedlost Rochňovec z příjezdové cesty, 2018, © Martina Havelková

mlýn Rochňovec; Rochnowetzer Mühle »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © http://oldmaps.cz

mlýn Rochňovec; Rochnowetzer Mühle »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © http://oldmaps.cz

mlýn Rochňovec; Rochnowetzer Mühle »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © http://oldmaps.cz

mlýn Rochňovec; Rochnowetzer Mühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1838, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Rochňovec; Rochnowetzer Mühle »

Indikační skica, výřez, 1838, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Rochňovec; Rochnowetzer Mühle »

letecké mapování z 50. let, 1953, © http://kontaminace.cenia.cz

mlýn Rochňovec; Rochnowetzer Mühle »

katastrální mapa na podkladu leteckého mapování z 50. let, 1954, © http://kontaminace.cenia.cz

mlýn Rochňovec; Rochnowetzer Mühle »

mapa pozemkového katastru na podkladu letecké mapy, 1923-1956, © http://geoportal.gepro.cz/#/

mlýn Rochňovec; Rochnowetzer Mühle »

mlýn stál na místě nižší budovy vzadu, 2018, © Martina Havelková

mlýn Rochňovec; Rochnowetzer Mühle »

zámeček postavený v 1. pol. 19. st., 2017, © Martina Havelková

mlýn Rochňovec; Rochnowetzer Mühle »

pamětní kříž na Ludvíka Dobřenského u příjezdové cesty, majitele mlýna v letech 1892-1898, 2018, © Martina Havelková

Svádovské lodní mlýny »

Místo, kde byly lodní mlýny, 2016, © mapy.cz - panorama

Hostačovský mlýn »

Mlýn z hráze, 2018, © Martina Havelková

Hostačovský mlýn »

Mlýn z jihu, 2018, © Martina Havelková

Hostačovský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © oldmapsgeolab.cz

1 728 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1455 2182 2909