Lanam in officinam fullonis ferre.
(latinské rčení)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 740 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1479 2217 2956
Počet obrázků v databázi: 148017
Dolský, Dederův mlýn »

Dolní rybníček pod mlýnem, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: akumulační nádržka)

Dolský, Dederův mlýn »

Původní sklep pod dnešní obytnou budovou, 2018, © Doxa

Dolský, Dederův mlýn »

Původní sklep pod dnešní obytnou budovou, 2018, © Doxa

Dolský, Dederův mlýn »

Původní sklep pod dnešní obytnou budovou, 2018, © Doxa

Dolský, Dederův mlýn »

Původní sklep pod dnešní obytnou budovou, 2018, © Doxa

Dolský, Dederův mlýn »

Původní sklep pod dnešní obytnou budovou, 2018, © Doxa

Dolský, Dederův mlýn »

Soused na mopedu u stodoly, 1960, © autor neznámý

Dolský, Dederův mlýn »

Děti u stodoly, 1960, © autor neznámý

Dolský, Dederův mlýn »

Skupinka u mlýna, v pozadí patrná protožená hráz horního rybníčka, 1960, © autor neznámý

Dolský, Dederův mlýn »

Údolí pod Divišovem s mlýnem v pozadí, 1930, © autor neznámý

Dolský, Dederův mlýn »

Pohled na mlýn shora, 1930, © autor neznámý

Dolský, Dederův mlýn »

Kamenný kříž nad mlýnem, 1940, © autor neznámý

Dolský, Dederův mlýn »

Skupina u hráze horního rybníčka, 1950, © autor neznámý

Dolský, Dederův mlýn »

Jižní průčelí mlýna, 1970, © autor neznámý

Dolský, Dederův mlýn »

Pohled na mlýn po přestavbě od jihu, 1930, © autor neznámý

Dolský, Dederův mlýn »

Pohled od sevrovýchodu, v popředí patrná hráz horního rybníčka, 1940, © autor neznámý

Dolský, Dederův mlýn »

Dnešní hospodářská budova ze dvora, 2018, © Doxa

Dolský, Dederův mlýn »

Dnešní hospodářská budova od jihu, 2018, © Doxa

Dolský, Dederův mlýn »

Mlecí kámen v průčelí bývalé mlýnice, dnešní obytné budovy, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Dolský, Dederův mlýn »

Rubní strana pohlednice, 1930, © Stanislav Rob

Dolský, Dederův mlýn »

Pohlednice mlýna, 1930, © Stanislav Rob

Dolský, Dederův mlýn »

Dnešní hospodářská budova ze dvora, 2018, © Doxa

Dolský, Dederův mlýn »

Orientační tabule, 2018, © Doxa

Dolský, Dederův mlýn »

Dnešní obytná budova (bývalá mlýnice) ze dvora, 2018, © Doxa

Dolský, Dederův mlýn »

Hospodářské stavení, 2018, © Doxa

Dolský, Dederův mlýn »

Jižní průčelí bývalé mlýnice, dnešní obytné budovy, 2018, © Doxa

Dolský, Dederův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Dolský, Dederův mlýn »

Císařský povinný otisk (výřez), 1841, © archivnimapy.cz

Dolský, Dederův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © oldmaps.geolab.cz

Dolský, Dederův mlýn »

Originální mapa Stabilního katastru Čech (výřez), 1841, © archivnimapy.cz

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

mlýn v Bohuňovicích - knoflík Langer, 2018, © Martina Odstrčilová

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

mlýn v Bohuňovicích - knoflík Langer, 2018, © Martina Odstrčilová

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

mlýn v Bohuňovicích - Langerův patent na kašník, 2018, © Martina Odstrčilová

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

mlýn v Bohuňovicích - razítko Langer, 2018, © Martina Odstrčilová

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

mlýn v Bohuňovicích, nedatováno, © reprofoto Odstrčilová

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

nákres mlýna v Bohuňovicích, 1909, © reprofoto Odstrčilová

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

Rodina Langerova, sedící Karel a Františka, synové Karel a Albert, nedatováno, © reprofoto Odstrčilová

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

plán stroje na rýhování mlýnských válců - mlýn v Bohuňovicích, 1930, © reprofoto Odstrčilová

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

mlýn v Bohuňovicích, nedatováno, © reprofoto Odstrčilová

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

nákres vodního kola - mlýn v Bohuňovicích, nedatováno, © reprofoto Odstrčilová

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

mlýn v Bohuňovicích - živnostenský list Albert Langer 1939, 2018, © Martina Odstrčilová

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

nákres mlýna v Bohuňovicích, 1928, © reprofoto Odstrčilová

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

Císařské povinné otisky - mlýn v Bohuňovicích, 1834, © archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

Topografické sekce 3. vojenského mapování - mlýn v Bohuňovicích, 1952, © archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

Státní mapa odvozená - mlýn v Bohuňovicích, 1951, © archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Bohuňovicích, mlejn Valenty, Langerův mlýn; Langermühle »

Topografické sekce 3. vojenského mapování - mlýn v Bohuňovicích, 1872, © archivnimapy.cuzk.cz

Elektrický mlýn ve Šternovském dvoře »

Pohled na mlýn ve dvoře, 2018, © doxa

Elektrický mlýn ve Šternovském dvoře »

Celkový pohled do dvora se sýpkou a elektrickým mlýnem v pozadí, 2018, © Doxa

Elektrický mlýn ve Šternovském dvoře »

Štít chlévů ve dvoře se šternberským erbem, 2018, © Doxa

Elektrický mlýn ve Šternovském dvoře »

Štít chlévů ve dvoře se šternberským erbem, 2018, © Doxa

1 740 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1479 2217 2956