Když všickni v domě spí,
nevěstě mlíti velí.
(ruské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 716 717 718 719 720 721 722 799 1596 2394 3191
Počet obrázků v databázi: 159687
mlýn Ve Žlebě; Billauer Mühle »

Polorozbořená zbývající část budovy mlýnice, 2015, © Eva Kašlíková

mlýn Ve Žlebě; Billauer Mühle »

Polorozbořená zbývající část budov mlýnice, 2015, © Eva Kašlíková

mlýn Ve Žlebě; Billauer Mühle »

Polorozbořená zbývající část budovy mlýnice, 2015, © Eva Kašlíková

mlýn Ve Žlebě; Billauer Mühle »

Lednice s otvorem pro hřídel vodního kola, 2015, © Eva Kašlíková

mlýn Ve Žlebě; Billauer Mühle »

Odtokový kanál od vodního kola, 2015, © Eva Kašlíková

Kůrkův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © http://oldmaps.geolab.cz/

Kůrkův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1 : 25 000, 1877-80, © http://oldmaps.geolab.cz/

Kůrkův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1839, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Kůrkův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1839, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Kůrkův mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1954, © http://kontaminace.cenia.cz/

Kůrkův mlýn »

V roce 1938 zachytil Jan Popelka mlýnské kolo a mlýnici tzv. Kůrkova mlýna ve Weinfutrherově ulici čp. 87, 1938, © Jan Popelka

mlýn Ve Žlebě; Billauer Mühle »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © http://oldmaps.geolab.cz/

mlýn Ve Žlebě; Billauer Mühle »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © http://oldmaps.geolab.cz/

mlýn Ve Žlebě; Billauer Mühle »

III. vojenské mapování, výřez, 1 : 25 000, 1877-80, © http://oldmaps.geolab.cz/

mlýn Ve Žlebě; Billauer Mühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1834, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

mlýn Ve Žlebě; Billauer Mühle »

Indikační skica, výřez, 1834, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

mlýn Ve Žlebě; Billauer Mühle »

Letecké mapování z 50. let, 1953, © http://kontaminace.cenia.cz/

mlýn Soukenická valcha »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © http://oldmaps.geolab.cz/

mlýn Soukenická valcha »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © http://oldmaps.geolab.cz/

mlýn Soukenická valcha »

III. vojenské mapování, výřez, 1 : 25 000, 1877-80, © http://oldmaps.geolab.cz/

mlýn Soukenická valcha »

Císařský povinný otisk, výřez, 1839, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

mlýn Soukenická valcha »

Indikační skica, výřez, 1839, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

mlýn Soukenická valcha »

Letecké mapování z 50. let, 1954, © http://kontaminace.cenia.cz/

Křídlovický, Schneiderův mlýn »

Zde stával Křídlovický, Schneiderův mlýn, 2009, © Ladislav Nevrkla

Křídlovický, Schneiderův mlýn »

Zde stával Křídlovický, Schneiderův mlýn - boční pohled, 2009, © Ladislav Nevrkla

Pětipeský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © oldmaps.geolab.cz

Pětipeský mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1841, © archivnimapy.cuzk.cz

Pětipeský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1841, © archivnimapy.cuzk.cz

Pětipeský mlýn »

Ortofoto mapa, 1952, © kontaminace.cenia.cz

Pětipeský mlýn »

Letecké snímkování, 2011, © kontaminace.cenia.cz

Temešvár, Hunšovský mlýn »

Fotka mlýna se zaměstnanci, muž s dýmkou je Emanuel Voženílek., kolem roku 1910, © autor neznámý

Temešvár, Hunšovský mlýn »

Fotografie mlýna od Hunšovského rybníka, kde je dnes skládka stavební suti., 1/3 20. století, © autor neznámý

Puschův mlýn a pila, Tschintachmühle »

Zápis svatby Tadeuse Pusche a jeho manželky Marie, 1789, © SOA v Zámrsku

Žitný, Malý mlýn »

zdroj ebay.de, nedatováno, © autor neznámý

Žitný, Malý mlýn »

zdroj ebay.de, nedatováno, © autor neznámý

Podvolenský mlýn »

Pohled na areál z příjezdové cesty, 2013, © Gis-Stavinvex (mapy.cz)

Podvolenský mlýn »

I. vojenské mapování, 1764-1783, © oldmaps.geolab.cz

Podvolenský mlýn »

II. vojenské mapování, 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Podvolenský mlýn »

III. vojenské mapování, 1876-1878, © oldmaps.geolab.cz

Podvolenský mlýn »

Povinný císařský otisk map stabilního katastru, 1836, © archivnimapy.cuzk.cz

Podvolenský mlýn »

Indikační skica, 1836, © archivnimapy.cuzk.cz

Podvolenský mlýn »

Vojenská topografická mapa, 1949, © archivnimapy.cuzk.cz

Podvolenský mlýn »

Letecké mapování, cca 1950, © geoportal.gov.cz

Podvolenský mlýn »

Vojenská topografická mapa, 1956, © archivnimapy.cuzk.cz

Podvolenský mlýn »

Vojenská topografická mapa, 1964, © archivnimapy.cuzk.cz

Panský mlýn a pila »

Panský mlýn, 2008, © Vladimír Stroner

Panský mlýn a pila »

Panský mlýn, 2008, © Vladimír Stroner

Panský mlýn a pila »

Mlýn na skice k císařskému otisku, 1834, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Panský mlýn a pila »

Mlýn na císařskému otisku, 1834, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Panský mlýn a pila »

Mlýn na staré katastrální mapě, před r. 1945, © http://geoportal.gepro.cz

1 716 717 718 719 720 721 722 799 1596 2394 3191