Mlýn bez chodu, zvon bez zvuku, ruku bez nadělení,
školu bez dětí nikdo nechce mít.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 716 717 718 719 720 721 722 728 1455 2182 2909
Počet obrázků v databázi: 145705
Čtyřkolský, Štyrkolský mlýn »

Areál bývalého mlýna z levého břehu Sázavy, 2015, © Helena Špůrová

Janečkův mlýn »

Pohled na mlýn z cesty, listopad 2013, © viz mapy.cz

Janečkův mlýn »

Pohled na mlýn z cesty, listopad 2013, © viz mapy.cz

Čtyřkolský, Štyrkolský mlýn »

Mapa okolí mlýna, 1877-1880, © III. vojenské mapování

Čtyřkolský, Štyrkolský mlýn »

Mapa okolí mlýna, 1826-1843, © císařské otisky stabilního katastru, archivní mapy cuzk

Čtyřkolský, Štyrkolský mlýn »

Mapa okolí mlýna, 1826-1843, © indikační skica stabilního katastru

Čtyřkolský, Štyrkolský mlýn »

pohled na areál firmy z mostu, 2015, © Helena Špůrová

Čtyřkolský, Štyrkolský mlýn »

Jez, stavidlo, česla, 2015, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: jez, stavidlo)

Čtyřkolský, Štyrkolský mlýn »

Stavidlo. česla, 2015, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: stavidlo)

Čtyřkolský, Štyrkolský mlýn »

Odtokový kanál, 2015, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: odtokový kanál)

Čtyřkolský, Štyrkolský mlýn »

Vstup do areálu firmy, 2015, © Helena Špůrová

Vymazalův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1826, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Vymazalův mlýn »

Indikační skica, výřez, 1826, © viz archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Poddubí, Poddub »

Pohled na mlýn z levého břehu Sázavy, 2015, © Helena Špůrová

mlýn Poddubí, Poddub »

Vjezd do mlýna - směr proti proudu řeky, 2015, © Helena Špůrová

mlýn Poddubí, Poddub »

Mapa okolí mlýna, 1877-1880, © III. vojenské mapování

mlýn Poddubí, Poddub »

Mapa okolí mlýna, 1826-1843, © císařské otisky stabilního katastru, archivní mapy cuzk

mlýn Poddubí, Poddub »

Mapa okolí mlýna, 1826-1843, © indikační skica stabilního katastru

mlýn Poddubí, Poddub »

Vrata, okna ve mlýně, 2015, © Helena Špůrová

mlýn Poddubí, Poddub »

Okna, vrata, 2015, © Helena Špůrová

mlýn Poddubí, Poddub »

Nápis HOSTINEC, okna, dveře, plastická omítková výzdoba, 2015, © Helena Špůrová

mlýn Poddubí, Poddub »

Zdobený štít, plastická omítka,okno, 2015, © Helena Špůrová

mlýn Poddubí, Poddub »

Kaplička u mlýna, 2015, © Helena Špůrová

mlýn Poddubí, Poddub »

Jez a turbínový domek, 2015, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: jez)

mlýn Poddubí, Poddub »

Stavidla, turbínový domek, 2015, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: stavidlo)

mlýn Poddubí, Poddub »

Turbínový domek, jalový odtok, odtokový kanál, stavidlo, jez, 2015, © Helena Špůrová, (Prvky na obrázku: jez, stavidlo, odtokový kanál)

mlýn Štětín »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © http://oldmaps.geolab.cz/

Seslávecký mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © http://oldmaps.geolab.cz/

mlýn Pod Kopcem, Cukrův, Podkopecký mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © http://oldmaps.geolab.cz/

mlýn Pod Kopcem, Cukrův, Podkopecký mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © http://oldmaps.geolab.cz/

Konvalinkův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © http://oldmaps.geolab.cz/

Konvalinkův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © http://oldmaps.geolab.cz/

Podlažický, Pýchův mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-68, © http://oldmaps.geolab.cz/

Podlažický, Pýchův mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © http://oldmaps.geolab.cz/

Podlažický, Pýchův mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1 : 25 000, 1877-80, © http://oldmaps.geolab.cz/

Podlažický, Pýchův mlýn »

Letecké mapování z 50. let, 1954, © http://kontaminace.cenia.cz/

mlýn v Toušeni »

Mapa okolí mlýna, 1836-1852, © II. vojenské mapování

mlýn v Toušeni »

Mapa okolí mlýna, 1877-1880, © III. vojenské mapování

mlýn v Toušeni »

Mapa okolí mlýna, 1877-1880, © III. vojenské mapování

Podzámecký mlýn »

Mapa okolí mlýna, 1764-1768, © I. vojenské mapování

Podzámecký mlýn »

Mapa okolí mlýna, 1836-1852, © II. vojenské mapování

Podzámecký mlýn »

Mapa okolí mlýna, 1877-1880, © III. vojenské mapování

Schubertův, Šorelův, Voženílkův mlýn, Mlýn na ostrově »

Mapa okolí mlýna, 1764-1768, © I. vojenské mapování

Schubertův, Šorelův, Voženílkův mlýn, Mlýn na ostrově »

Mapa okolí mlýna, 1836-1852, © II. vojenské mapování

Schubertův, Šorelův, Voženílkův mlýn, Mlýn na ostrově »

Mapa okolí mlýna, 1877-1880, © III. vojenské mapování

mlýn v Malém Batíně »

Celkový pohled na mlýn z příjezdové cesty, 2015, © Martina Havelková

mlýn v Malém Batíně »

Okna v průčelí, plastická omítková výzdoba, 2015, © Martina Havelková

mlýn v Malém Batíně »

Okna u mlýnice a obytné části, dřevěný štít, prostup hřídelee, 2015, © Martina Havelková

mlýn v Malém Batíně »

Dřevěný štít, prostup hřídele, dveře, okno, 2015, © Martina Havelková

mlýn v Malém Batíně »

Ovládání stavidla v návodní stěně nad lednicí, 2015, © Martina Havelková

1 716 717 718 719 720 721 722 728 1455 2182 2909