Nihil ad farinas.
(latinské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 725 726 727 728 729 730 731 740 1479 2217 2956
Počet obrázků v databázi: 148017
Havlíkův, Švecův mlýn a pila »

Mlýn na skice k císařskému otisku, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Vitenčův, Vitenčovský mlýn »

Mlýn na císařskému otisku, 1840, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Vitenčův, Vitenčovský mlýn »

Mlýn na skice k císařskému otisku, 1840, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Vitenčův, Vitenčovský mlýn »

Mlýn na letecké mapě, 1953, © http://kontaminace.cenia.cz/

Vitenčův, Vitenčovský mlýn »

Narození syna Jana mlynáři Josefu Bekovi, 1829, © SOA v Zámrsku

Vitenčův, Vitenčovský mlýn »

Narození syna Antonína mlynáři Josefu Bekovi, 1835, © SOA v Zámrsku

Chytilův mlýn »

pohled od severovýchodu, 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

pohled od severu, 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

pohled od severozápadu, 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

Západní část jihozápadní (návodní) stěny. Betonová plošina s betonovým můstkem přes náhon., 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

Východní část jihozápadní (návodní) stěny. Betonová plošina s betonovým můstkem přes náhon., 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

Pohled z cesty kolem mlýna směrem k návodní stěně - v zasypaném náhonu dočasně provedena rýha (pro IS?), v dolní části fotky betonová "vnější hrana" náhonu, ve vnitřní betonové stěně náhonu probourán otvor, 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

Zasypaný náhon, patrna koruna vnější (mezi okny i část koruny vnitřní) zdi náhonu., 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

Odběr vody z Litavy. Velký strom v pravé části snímku stojí v bývalém náhonu. Asi 40m za středním betonovým pilířem lávky je obezděná šachta do níž vtéká Marefský potok, ústící zřejmě v kruhovém otvoru pravého pilíře lávky. Pohled od SZ., 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

Kamenný stupeň zpomalující tok Marefského potoka (přitéká zprava) ústí do obezděné šachty. Pohled od Z., 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

Obezděná šachta do níž ústí Marefský potok. Kruhově zaklenutým otvorem pokračuje voda dále. Pohled od V., 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

Odběr vody. Detail U-profilů, mezi které bylo vloženo stavidlo., 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

Pohled k JZ, po proudu do náhonu. V levém horním rohu strom stojící v náhonu bezprostředně u jezu. Cedule "skládka zakázána" je přímo v náhonu. Černý pomník sv. Huberta je viditelný se silnice č.50., 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

Asi 200m JZ od jezu. Pohled na proti proudu náhonu (rýha vpravo) k SV. Vlevo široká koruna náspu na "dolní" straně náhonu., 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

Asi 350m JZ od jezu, pohled proti proudu náhonu (rýha vpravo) k SV., 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

Asi 350m JZ od jezu. Pohled po proudu náhonu k JZ. Zde končí dochovaná rýha náhonu, násep na jeho "dolní straně" pokračuje k mlýnu., 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Chytilův mlýn »

Asi 150m V od mlýna. Pohled směrem k Z. Vlevo trasa náhonu (zasypán)., 2015-12-26, © Dušan Žatecký

Klosův mlýn, Klosova pila; Klosmühle »

budova v zákrutu Bystřice, 1915, © autor neznámý

Klosův mlýn, Klosova pila; Klosmühle »

monogram vlastníka mlýna, 2012, © M.Bohuš

Mueckův mlýn; Mückenmühle »

betonová kašna na konci náhonu s monogramem majitele Polzera a nápisem postaveno v NJ, 2012, © M.Bohuš

Smilovský mlýn »

Pohled na mlýn v údolí Lichničky, 2001, © Panoramio

Knínický mlýn; Herrschaft mühle »

Výřez indikační skici Miroslavských Knínic, 1825, © http://www.mza.cz/indikacniskici/

Diouský mlýn »

Indikační skica, výřez, 1838, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Kreslův mlýn a pila »

Kreslův mlýn, 2011, © https://www.google.cz

Kreslův mlýn a pila »

Kreslův mlýn, 2011, © https://www.google.cz

Kreslův mlýn a pila »

Mlýn na císařskému otisku, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Kreslův mlýn a pila »

Mlýn na skice k císařskému otisku, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Válcový mlýn Alois Liška »

Mlýn na císařskému otisku, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Válcový mlýn Alois Liška »

Mlýn na skice k císařskému otisku, 1837, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Trajerův, Ficlův mlýn »

Kamenný kříž u cesty do Lniště s datací 1865 - iniciála zřejmě značí Václava Trajera, XII/2015, © Petr Kozel

mlýn v Podjiří »

oprava střechy mlýna, 9.6.2015, © Jindřich

mlýn v Podjiří »

oprava střechy ,je trochu vidět tech. vybavení mýna, 9.6.2015, © Jindřich

Trajerův, Ficlův mlýn »

Dobový akvarel Trajerova mlýna - z nové tabule NS Trhovosvinensko, nedatováno, © neznámý autor

Kolínův, Fürbeckův mlýn »

bez komentáře, 1. 5. 2015, © Petr Kozel

Kolínův, Fürbeckův mlýn »

Panorama prázdného mlýniště XII/2015, XII/2015, © Petr Kozel

Kolínův, Fürbeckův mlýn »

Velmi zajímavá studie možného vzhledu z inzerátu realitní kanceláře REMAX. Dle inzerátu z počátku prosince 2015 je pozemek bývalého mlýna k prodeji za 1 100 000,- (zátopová zóna), XII/2015, © -

Hanzlův, Denzingrův mlýn »

-, X/2014, © Kozel

Hanzlův, Denzingrův mlýn »

-, I/2015, © Kozel

Hanzlův, Denzingrův mlýn »

-, I/2015, © Kozel

Karlovský, Reifův, Šimečkův mlýn »

nová protipovodňová zídka, I/2015, © Kozel

Karlovský, Reifův, Šimečkův mlýn »

celkový pohled s mostkem, I/2015, © Kozel

Hlívkův, Panských, Šináglův mlýn »

zimní pohled přes potok na celý komplex, I/2015, © Kozel

Pekelný, Schwarzův mlýn »

Pekelný mlýn, 2012, © 517olda

Pekelný, Schwarzův mlýn »

Mlýn na císařském otisku, 1830, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Svrženský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764 - 68, © viz oldmaps.geolab.cz

1 725 726 727 728 729 730 731 740 1479 2217 2956