Kde mlynáři a pekaři umírají hlady, musí být velká drahota.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 737 738 739 740 741 742 743 752 1503 2253 3004
Počet obrázků v databázi: 150336
Červený mlýn »

Červený mlýn, 2015, © RomanM82

Červený mlýn »

Červený mlýn, 2012, © autor neznámý

Červený mlýn »

Červený mlýn, 2012, © autor neznámý

Červený mlýn »

Červený mlýn, 2012, © autor neznámý

Palečkův mlýn; Churawer Mühle »

situační plán, nedatováno, © Okresní archiv Třebíč

Trnkův, Kotkův mlýn »

zakreslení horního mlýna na současné mapě, 2015, © http://geoportal.gepro.cz/#/

Dvořákův mlýn »

Mlýn za jarní povodně, 1942, © autor neznámý

Červený mlýn »

Mapa okolí mlýna, 1764-1768, © I. vojenské mapování

Červený mlýn »

Mapa okolí mlýna, 1836-1852, © II. vojenské mapování

Červený mlýn »

Mapa okolí mlýna, 1877-1880, © III. vojenské mapování

Červený mlýn »

Mapa okolí mlýna, 1877-1880, © III. vojenské mapování

Červený mlýn »

Mapa okolí mlýna, 1953, © Cenia kontaminace -ortomapa

Červený mlýn »

Mapa okolí mlýna, 1953 + současnost, © Cenia kontaminace -ortomapa

Jakubský mlýn; Jacobi Mühle »

Jiný pohled do míst kde ještě roku 1909 stál mlýn, 2011, © http://www.google.cz

Jakubský mlýn; Jacobi Mühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1833, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Jakubský mlýn; Jacobi Mühle »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-52, © http://oldmaps.geolab.cz/

Jakubský mlýn; Jacobi Mühle »

III. vojenské mapování, výřez, 1 : 25 000, 1877-80, © http://oldmaps.geolab.cz/

mlýn v Kotojedech »

Mlýn na císařském otisku, 1830, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn v Kotojedech »

Mlýn na skice k císařském otisku, 1830, © http://archivnimapy.cuzk.cz

mlýn Mlýnek »

Mlýn byl v části za přístavkem., 25.12.2015, © pepino

mlýn Mlýnek »

V přístavku je turbína, dříve zde byla pravděpodobně lednice, 25.12.2015, © pepino, (Prvky na obrázku: turbínový domek)

Humplíkův mlýn »

zařízení mlýna, 2007, © autor neznámý

mlýn Mlýnek »

Česlo v hrázi Mlýnskýho rybníka před rourou na turbínu, 26.12.2015, © pepino

mlýn Mlýnek »

K mlýnu bylo postupně přistavováno. Snímek ukazuje dnešní podobu, 26.12.2015, © pepino, (Prvky na obrázku: okno)

mlýn Mlýnek »

Za odbočkou ke mlýnu ja tato nová kamplička, 26.12.2015, © pepino

Janečkův mlýn »

Janečkův mlýn, 1963, © autor neznámý

Ftáčníkův mlýn »

Budovy areálu mlýna (uliční fronta). Pohled k západu., 2016-01-11, © Dušan Žatecký

Ftáčníkův mlýn »

Ve směru puhledu byla v místě plechových vrat situována budova mlýna, vpravo od ní náhon. Pohled k SZ., 2016-01-11, © Dušan Žatecký

Buriánkův, Urbanův mlýn »

Severovýchodní průčelí mlýna, 2016-01-11, © Dušan Žatecký

Buriánkův, Urbanův mlýn »

Pohled k jihu., 2016-01-11, © Dušan Žatecký

Buriánkův, Urbanův mlýn »

Pohled k severozápadu., 2016-01-11, © Dušan Žatecký

Zbyslavický, Nykšův mlýn a pila »

Pohled na mlýn z cesty, červen 2013, © viz mapy.cz

Koláčkův mlýn, mlýn Lišky; Lišker Mühle »

Pohled k východu, 2016-01-11, © Dušan Žatecký

Koláčkův mlýn, mlýn Lišky; Lišker Mühle »

Pohled k severu, 2016-01-11, © Dušan Žatecký

mlýn Bukovských, Podhrázný mlýn »

zakreslení trasy náhonu, 2015, © http://geoportal.gepro.cz/#/

Horní mlýn »

Horní mlýn, 2012, © https://www.google.cz

Horní mlýn »

Horní mlýn, 2012, © https://www.google.cz

Haluzický, Reškův mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1826-34, © viz archivnimapy.cuzk.cz

Haluzický, Reškův mlýn »

Letecký snímek, mlýn, 1953, © http://kontaminace.cenia.cz/

Horní mlýn »

Mlýn na císařském otisku, 1836, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Horní mlýn »

Mlýn na skice k císařském otisku, 1836, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Horní mlýn »

Mlýn na staré katastrální mapě, před r. 1939, © http://geoportal.gepro.cz

Dolní mlýn »

Zde stával mlýn, 2012, © https://www.google.cz

Svolšinský mlýn »

Císařský povinný otisk, mlýn a vodní dílo, 1827, © http://archivnimapy.cuzk.cz/

Svolšinský mlýn »

Letecký snímek, mlýn a vodní dílo, 1953, © http://kontaminace.cenia.cz/

Dolní mlýn »

Mlýn na císařském otisku, 1836, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Dolní mlýn »

Mlýn na skice k císařském otisku, 1836, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Dolní mlýn »

Mlýn na staré katastrální mapě, před r. 1939, © http://geoportal.gepro.cz

Dolní mlýn »

Na letecké mapě jsou již jen základy mlýna, 1955, © http://kontaminace.cenia.cz/

Lísecký mlýn »

Císařský povinný otisk, výřez, 1826-34, © viz archivnimapy.cuzk.cz

1 737 738 739 740 741 742 743 752 1503 2253 3004