Není mouky bez otrub, ořechu bez skořápky,
zrna bez slámy, člověka bez chyby.
(italské přísloví)

Seznamy vodohospodářských lokalit

Vodohospodářské lokality, tedy rovněž vodní mlýny, byly zpracovány na okresních národních výborech v letech 1980 až 1990 pro účely energetického využití. Děleny jsou podle vodních toků a podle stavu dochování vodních děl.