Prší mlynáři do břicha.
(friedlandské rčení – o silném dešti)