Ve mlýně nehuď a ožralce,
když spí, nebuď.
(české přísloví)