Podle klapotu nelze rozpoznat,
jak mlýn mele.
(německé přísloví)