V čem je cena mlýna, když je mlýnské kolo pryč?
(německé přísloví)