Zadržuje-li mlynář dlouho vodu,
musí ji stejně nakonec nechat běžet.
(německé přísloví)