Pravou ženu nelze rozemlít ani na mlýně.
(litevské přísloví)