Když spadne myš do mouky, myslí si, že je mlynářem.
(německé přísloví)