Mlynářova slepice a vdovina děvečka
málokdy naříkaly na hlad.
(německé přísloví)