I osel, který chodí do mlýna, slouží pánovi.
(německé přísloví)