Lakomcův mlýn mele zrno neproseté.
(německé přísloví)