Kdo chce mlít, musí také snášet klapot.
(německé přísloví)