Zloděj na své cestě krade vodu z mlýnského kola.
(německé přísloví)