K čemupak je, že mnoho zrní do mlýna nosí,
když je mlýn rozbitý.
(holandské přísloví)