Kdo své zrno přinese na špatný mlýn,
tomu bude špatně semleto.
(německé přísloví)