Zatímco se osel rozmýšlí,
může se mlynář oženit.
(německé přísloví)