Kdo se těšíš z mouky, buď spokojen i s otrubami.
(německé přísloví)