Mouku kupuj u mlynáře, chleba u pekaře.
(německé přísloví)