V nebi je zbytečné hledat mlynáře a u rasa koláč.
(německé přísloví)